Rus dili (32-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Gələcək zamanla bağlı bilməyimiz vacib olan digər məsələ ‘быть’ felindən sonra felin məsdər şəklinin işlənməsidir..

Məsələn, “рабо́тать“ felini nümunə göstərək..

я бу́ду + рабо́тать
ты бу́дешь + рабо́тать
он/она бу́дет рабо́тать
мы бу́дем рабо́тать
вы бу́дете ра́ботать
они бу́дут рабо́тать

Bir sıra zərflər vardır ki,gələcək zaman fellərilə istifadə edilirlər:

за́втра  , послеза́втра  , пото́м  , через ча́с  , через два́ часа́  , через день  ,       в два/три/четыре часа , в пять часо́в три́дцать мину́т  ,как обы́чно, на сле́дующей неде́ле , в сле́дующий понеде́льник/вто́рник/четве́рг
в сле́дующую сре́ду/пя́тницу , в сле́дующее воскресе́нье , в следующие выходны́е , весь день/ве́чер/ме́сяц ,всё у́тро, всю ночь .

Gələcək zamanda felin bitmiş və bitməmiş formasının işlənməsi isə öncəki dərslərimizdə – tərz kateqoriyası ilə bağlı danışarkən izah edilmişdi..

 

İndi isə yeni sözlərə nəzər salaq:

иностранный   –   xarici

интервью   –   müsahibə

интерес   –   maraq

интересно   –   maraqlı (zərf)

интересный   –   maraqlı (sifət)

интересовать   –   maraqlanmaq

интересоваться   –   maraq doğurmaq

искать   –   axtarmaq

искусство   –   incəsənət

исторический   –   tarixi

история   –   tarix

исправлять / исправить   –   düzəliş etmək

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin