Rus dili (31-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu günki dərsimizdə fellərin gələcək zaman formalarını öyrənəcəyik. Bu mövzu da fellərin tərz kateqoriyası mövzusuna bağlıdır. Öncəki dərslərimizdən bildiyimiz kimi rus dilində fellərin tərz baxımından 2 növü vardır: bitmiş və bitməmiş zaman felləri. Bu günki dərsimizdə  ikincidən bəhs edəcəyik. Bu fellərin gələcək zaman forması ‘что я буду де́лать?’  sualına cavab verir.

Что я бу́ду де́лать за́втра?
За́втра я бу́ду рабо́тать.

Bitməmiş zaman fellərinin gələcək zaman forması necə düzəlir?

Bu fellərin gələcək zaman formasını düzəltmək üçün iki feldən istifadə etməyimiz lazım olacaq. İlk fel, ‘быть’ gələcək zamanı düzəltmək üçün köməkçi fel rolunu oynamaqdadır.
İlk olaraq ‘быть’ felinin şəxs və miqdara görə dəyişməsinə baxaq. Gələcək zaman fellərinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri cinslərə görə dəyişməməsidir.

я – бу́ду
ты – бу́дешь
он/она – бу́дет
мы – бу́дем
вы – бу́дете
они – бу́дут 

Yeni sözlər:

играть / сыграть – oynamaq

идти – getmək

известный – məşhur

Извините! – Bağışlayın!

изучать – öyrənmək (mükəmməl şəkildə)

икона – ikona (dində sitayiş edilən müqəddəslərin və s.bədii təsviri)

инвестировать – sərmaye yatırmaq

индеец – hindli

инженер – mühəndis

иногда – bəzən

иностранец – xarici

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin