Rus dili (30-cu dərs)

Rus dilində fellərin keçmiş zamanı fellerin mesder forması əsasında düzelir.Bunun
üçün felin mesder formasındakı “ть” şəkilçisini atmaq ve “л”şəkilçisini əlavə etmək lazımdır. Məsələn “ходить“ məsdərformadadır. “Xоди”ть”“sözünün axırında məsdər şəkilçisi “ть“ var. O səbəbdən bu söz məsdərdir. Bu feli şəxslərə görə keçmiş zamanda işlətsək belə olacaq.

Я ходил / ходила

Ты ходил / ходила

Он / ходил / ходила

Мы ходили

Вы ходили

Они ходили

 

İndi isə “прилететь“ sözünü indiki və keçmiş zamanda hallandıraq..

Я прилечу́ прилете́л
прилете́ла
 —
Ты прилети́шь прилете́л
прилете́ла
прилети́ (əmr forması)
Он
Она
Оно
прилети́т прилете́л
прилете́ла
прилете́ло
 —
Мы прилети́м прилете́ли  —
Вы прилети́те прилете́ли прилети́те (əmr forması)
Они прилетя́т прилете́ли

 

 

Hekayə ( Жизнь вселенной – Kainatın həyatı)

Фонарь, висевший на крыльце деревенского дома, считал себя солнцем и освещал по ночам жизненный путь мошек, которые летели на свет и умирали в паутине, сплетённой смекалистым пауком. – Kənd evinin eyvanına asılan fənər özünü günəş hesab edirdi və gecələr işıq saçan və kəskin hörümçək tərəfindən toxunan bir torda ölən həşəratların həyatını işıqlandırdı.

А потом в фонаре перегорела лампочка, мошки превратились в слепцов, а паук начал помирать с голоду. – Lakin sonra fənərdə lampa yandı, həşəratlar kor adamlara çevrildi və hörümçək açlıqdan ölməyə başladı.

И только Иван Тимофеевич, которому стало темно выходить ночью до ветру, не драматизировал ситуацию: заменил в фонаре перегоревшую лампочку на новую. – Və yalnız gecə qaranlıqda küləyə qarşı gedən İvan Timofeyeviç vəziyyəti dramatikləşdirdi : fənərə yeni bir lampa taxdı.

И жизнь вселенной продолжилась. – Və kainatın həyatı davam etdi..

 

Yeni sözlər :

звать – çağırmaq

звонить / позвонить – zəng etmək

здесь – burada

здоровье – sağlamlıq

Здравствуйте! – Salam! (hörmət mənasında)

зелёный – yaşıl

зеркало – güzgü

зима – qış

зимой – qışda

знакомиться – tanış olmaq

знакомый – tanış

знать – bilmək,tanımaq

золотой – qızılı

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin