Rus dili (3-cü dərs)

Bu gün əsas nitq hissələrindən biri olan isim (существительный)  haqqında danışacağıq..Azərbaycan dilində olduğu kimi rus dilində də ismin 6 halı var..

1. Именительный падеж

2. Родительный падеж

3. Дательный падеж

4. Винительный падеж

5. Творительный падеж

6. Предложный падеж

Rus dilində isimlər 3 cinsə bölünür : qadın cinsi (женский род) , kişi cinsi (мужской род) , orta cins (средний род).

Qadın cinsinə sonu “а,я” ilə bitən,sonu “ь” ilə bitən bəzi sözlər (ель,ость,есть,оль,уль, ыль,знь) və s.aiddir.. (məsələn,”ручка,мама,радость,молодость”)

Kişi cinsinə sonu samitlə bitən, sonu “ь” ilə bitən bəzi sözlər, sonu “тель,арь” ilə bitən sözlər, ilin 12 ayı, kişi adları aiddir..(стол,учитель,апрель,Джамал, Саша) Lakin,bəzi istisna sözlər var ki,sonu “а,я” ilə bitsə də,məna baxımından kişi cinsinə aiddir və biz bu sözləri cümlədə işlədərkən kişi cinsində işlədəcəyik..

Həmin istisna sözlər bunlardır :

папа,(ata) дедушка,(baba) юноша,(gənc) мальчишка,(oğlan) дядя,(əmi,dayı) батя(böyük qardaş), слуга(nökər), коллега(əməkdaş), мужчина(kişi), судья(hakim) və s.

Orta cinsə cansız – sonu “о,е,ё” ilə bitənlər,bəzi istisnalar,alınma sözlər və “мя” ilə bitən 10 söz “имя – ad” , “время – vaxt”, “племя – qəbilə”, “темя – başın orta hissəsi”, “стремя – üzəngi”, “знамя – bayraq”, “пламя – atəş”, “бремя – hamiləlik,yük,çətinlik”, “семя – toxum”, “вымя – yelin,sinə”.

Qeyd edək ki,rus dilində heyvanlar da “кто?” – “kim?” sualına cavab verir və orta cinsə aid deyil..

 

 

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin