Rus dili (28-ci dərs)

Hərəkəti təsvir edən nitq hissəsi olan felin 3 zamanı vardır:

Настоящее время – İndiki zaman : читаю (oxuyuram)
Будущее время – Gələcək zaman : буду читать, прочитаю (oxuyacam)
Прошедшее время – Keçmiş zaman : прочитал, прочел (oxudum)

Adi halda fel məsdərdə olur.Fel isimdən asılı olaraq şəkilçilərini dəyişir. “ть” ilə bitən fellər infinitiv formasının son iki hərfinini növbəti şəkilçilərə dəyişirlər: ю, ешь, ет, ем, ете, ют.

работать – işləmək (məsdər, ilkin forması)

Я работаю – Mən işləyirəm
Ты работаешь – Sən işləyirsən
Он, Она, Оно работает – O işləyir
Мы работаем – Biz işləyirik
Вы работаете – Siz işləyirsiniz
Они работают – Onlar işləyirlər

 

Yeni sözlər:

европеец – avropalı

ежедневный – gündəlik

есть/съесть – yemək

ехать/ездить – getmək/maşınla getmək

ещё – daha

жарко – isti

ждать – gözləmək

жена – xanım,həyat yoldaşı

женщина – qadın

жёлтый – sarı

жизнь – həyat

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin