Rus dili (2-ci dərs)

Salam əziz izləyici! Bu gün sizinlə rus dilində istifadə edilən bir neçə vacib sözü öyrənəcəyik.. Rus dilində ifadələr incə deyildiyi üçün transkripsiyada yazacağım (‘) işarəsi həmin hecanın incəliyini bildirəcək. Hazırsınızsa, dərsimizə başlayaq.. 🙂

Да (Da) – Bəli

Нет (N’et) – Xeyr

Извините (İzvin’iti)-Bağışlayın

Спасибо (Spas’iba) – Təşəkkür edirəm

Большое спасибо (Bal’şoye spas’iba) – Çox təşəkkür edirəm

Не за что (N’e za şta) – Dəyməz

(qeyd edək ki,bu ifadə “низачто (Ne: za şta) – heç nəyə baxmayaraq,hər nə olursa olsun” ifadəsi ilə qarışdırılmamalıdır..

Прошу прощения (Praşu praş’eniya) – Üzr istəyirəm

Пожалуйста (Pajalusta) – Zəhmət olmasa

Ну ладно (Nu ladna) – Yaxşı daha (oldu) (ingilis dilindəki “Ok” mənasını verir)

Господин (Qaspad’in) – Cənab

Госпожа (Qaspaja) – Xanım

До свидания (Da svidaniya) – Xudahafiz,Gülə-gülə

Что это? (Şto eta) – Bu nədir?

Где находится..? (Qd’e naxod’itsya) – Harada yerləşir?

Идите сюда,пожалуйста (id’iti sy’uda pajalusta) – Zəhmət olmasa buraya gəlin.

Садитесь,пожалуйста (Sad’itis pajalusta) – Zəhmət olmasa,əyləşin.

Правильно? (Pravil’na) – Doğrudur?

Нет,это неправильно! (Net,eta nipravil’na) – Xeyr,bu doğru deyil!

Да,правильно (Da pravil’na) – Bəli doğrudur..

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin