Rus dili (13-cü dərs)

Rus dilində ismin ikinci halı “Родительный падеж” adlanır.Bu hal “kimin? nəyin?“ (кого? чего?),həmçinin “haradan?hara?haraya?“ (откуда? где? куда?) suallarına cavab verir.
Bu hal (без, от, до, около, из, с, у, возле, после,кроме,для,вокруг,через) kimi sözönləri (предлоги) ilə işlənir.

 

“Родительный падеж” cinslərə görə belə dəyişir :

Tək halda (Единственное число)

1) Мужской род – а,я.

Телефон – Телефона
Словарь – Словаря.

Samitlə bitən sözlərdə sözün sonuna “а”, “мягкий знак”la bitən sözlərdə isə sözün sonuna “я” əlavə edirik.

2) Женский род – ы,и.

Машина – Машины
Конференция – Конференции.

“А” ilə bitən sözlərdə sözün sonu “ы” , “я” ilə bitənlərdə isə “и” olacaq.

Qeyd : “Родительный падеж” i ismin cəm halı ilə qarışdırmamalıyıq.Bunun üçün cümlədə sözün işlənməsinə diqqət yetirməliyik.

3) Средний род – а,я.

Письмо – Письма
Приглашение – Приглашения.

“О” ilə bitən sözlərin sonuna “a”, “е” ilə bitənlərə isə “я” artırırıq.

 

“Родительный падеж” isimlərin cəm formasına (Множественное число) görə belə dəyişir:

1)Мужской род – ов/ев, ей

Журналисты – Журналистов (ы – ов)
Родители – Родителей (и-ей)
Врачи – Врачей (и-ей)
Малыши – Малышей (и-ей)
Столы – Столов – (ы – ов)
Трамваи – Трамваев (и – ев)
Рубли – Рублей ( “рубль” sözü “ь” ilə bitdiyi üçün dəyişim belə oldu)
Карандаши – Карандашей
Ножи – Ножей
Плащи – Плащей

(к,г,х,ж,ш,щ,ч)-dan sonra “и” yazıldığı üçün onların cəm şəkilçisi “ей” olur.

2)Женский род – а –> . ; я –> ь ; ия –> ий ; ь –> ей.

Подруга – Подруги – Подруг
Тётя – Тёти – Теть
Мышь – Мыши – Мышей
Стена – Стены – Стен
Тетрадь – Тетради – Тетрадей

3)Средний род – о –> . ; е –> ей; ие –> ий

Дело – дела – дел
Море – моря – морей
Здание – здания – зданий.

“Родительный падеж“-in ümumi qanunauyğunluqlarından kənara çıxan istisna hallar vardır.Bir neçə söz vardır ki,onlar ümumi qayda ilə düzəlmir.Həmin sözləri təqdim edirik :

Друг – друзья – нет друзей
Сын – сыновья – нет сыновей
Мать – матери – нет матерей
Дочь – дочери – нет дочерей
Дети – нет детей
Люди – нет людей

Брат – братья – нет братьев
Стул – стулья – нет стульев
Лист – листья – нет листьев
Дерево – деревья – нет деревьев
Платье – платья – нет платьев

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin