Rus dili (12-ci dərs)

Azərbaycan dilində olduğu kimi rus dilində də isim (существительное) 6 hala malikdir. Bunlardan birincisi adlıq haldır(именительный падеж). “Kim?”,”nə?” suallarına cavab verən bu hal sözönü (предлог) olmadan işlənir, isimlər və isimlərin qarşılarında işlənən sifətlər dəyişilmir.

Sözləri hallara görə dəyişdirərkən ən çox çətinlik adlıq halla təsirlik halın (əsasən, ikinci hallanmada) işlədilməsində müşahidə olunur və bu düzgün nitqə maneçilik törədir. Məsələn, belə deyilməlidir: Мама видит сынa. Bu cümlədəki сына ismi təsirlik halda işlənib (видит кого?— сына). Əgər desək: Мама видит сын—bu düzgün olmaz. Lakin qədim rus dilində belə demək mümkün olurmuş. Baxmayaraq ki, bu sözlər müxtəlif hallardadır (мама-adlıq halda, сын təsirlik halında), formaları eynidir. Müasir rus dilində də elə cümlələr, ifadələr var ki, onlarda da iki söz müxtəlif hallarda olur, lakin formaca biri digərindən fərqlənmir. Məsələn: Мать видит дочь. Весло задело платье.

Bütün bunlar qarmaqarışıqlıq yaradır. Ona görə də kişi cinsli isimlər canlı əşyaları bildirirsə, bu halda təsirlik halın şəkilçisi (sonluğu) yerlik halla eyni olur. Biz belə deməliyik: Я вижу человека (друга, брата, Сабира, Вагифа). Брат встретил гостя. Он видел коня və s.

2 ŞƏRH

  1. Axırıncı abzasda yazdığınız “Bütün bunlar qarmaqarışıqlıq yaradır. Ona görə də kişi cinsli isimlər canlı əşyaları bildirirsə, bu halda təsirlik halın şəkilçisi (sonluğu) yerlik halla eyni olur. Biz belə deməliyik: Я вижу человека (друга, брата, Сабира, Вагифа). Брат встретил гостя. Он видел коня və s.” fikriniz səhvdir. Canlı əşyaları bildirən kişi cinsli (söhbət II növ hallanma isimlərdən gedir) isimlərin təsirlik halı yiyəlik halla eyni olur. Rus dilində heç yerlik hal yoxdur.

    • Salam,diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Avtomatik səhvə yol verilib. Yiyəlik hal əvəzinə yerlik hal yazılıb. Düzəliş ediləcək.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin