Rus dili (11-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Salam hər kəsə! Bu gün rus dilində rəqəmləri və ədədləri öyrənəcəyik 🙂 Gündəlik həyatımız üçün mühüm olduğundan bu gün bu mövzuya toxunuruq..

один (ad`in) – bir                                        одиннадцать (ad`innıtsıt`) – on bir

два (dva) – iki                                              двенадцать (dvinnat`ıt`) – on iki

три (tri) – üç                                                тринадцать (trinatsıt`) – on üç

четыре (çitıri) – dörd                                     четырнадцать (çitırnıtsıt`) – on dörd

пять (pət`) – beş                                          пятнадцать (pitnatsıt`) – on beş

шесть (şest`) – altı                                        шестнадцать (şısnadtsıt`) – on altı

семь (sem`) – yeddi                                       семнадцать (simnastsıt`) – on yeddi

восемь (vosim`) – səkkiz                                восемнадцать (vısimnadtsıt`) – on səkkiz

девять (d`evit`) – doqquz                            девятнадцать(divyatnadtsıt`)-on doqquz

десять (d`esit`) – on                                    двадцать (dvadtsıt`) – iyirmi

 

тридцать (tridtsıt`) – otuz

сорок (sorık) – qırx

пятьдесят (pid`is`at) – əlli

шестьдесят (şiz`dis`at) – altmış

семьдесят (sem`dis`at) – yetmiş

восемьдесят (vosim`dis`at) – səksən

девяносто (d`ivinosta) – doxsan

сто (sto) – yüz

двести (dvest`i) – iki yüz

триста (trista) – üç yüz

четыреста (çitırısta) – dörd yüz

пятьсот (pit`sot) – beş yüz

шестьсот (şiss`ot) – altı yüz

семьсот (sim`sot) – yeddi yüz

восемьсот (vosim`sot) – səkkiz yüz

девятьсот (d`ivitsot) - doqquz yüz

тысяча (tısiça) – minsonun

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin