Rus dili ( 10-cu dərs )

Salam hər kəsə! Şəxs əvəzlikləri barədə müəyyən məlumatlar əldə etmişik.Bu gün bu məlumatları daha da zənginləşdirəcəyik..

İngilis dilindəki “have got ,has got “ – “malik olmaq“ felinin rus dili versiyasını öyrənmiş olacağıq.))

Я – У меня есть тетрадь (U min`ya yest` t`itrad`) – Mənim dəftərim var.

Ты – У тебя есть телефон ( U t`ibya yest` t`ilifon) - Sənin telefonun var.

Он – У него есть время ( U nivo yest` vrem`ya ) – Onun vaxtı var.

Она – У неё есть машина ( U niyo yest` maşıına ) – Onun avtomobili var.

Мы – У нас есть большая страна ( U nas yest` bal`şaya strana ) – Bizim böyük ölkəmiz var.

Вы – У вас есть красивый дом ( U vas yest` krasivııy dom ) – Sizin gözəl eviniz var.

Они – У них есть работа ( U nix yest` rabota ) – Onların işi var.

Sual formasını düzəltmək üçün cümlənin sonuna sual işarəsi yazmaq kifayətdir.İnkar formasında isə “есть“ əvəzinə “нет“ deyilir.

 Yeni sözlər :

далеко (daliko) – uzaq                                 разговор (razqavor) – danışıq

зеркало (zerkla) – güzgü                              свободный (svabodnı) – azad

камень (kamin`) – daş                                  упражнение (uprajneniye) – təlimat

небо (neeba) – səma                                     цвет (tsvet) – rəng

петь (pet`) – mahnı oxumaq                           этаж (etaj) – mərtəbə

       

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin