Rəvvadilər dövləti (20-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Salarilərin hakimiyyətinin zəiflədiyi dövr Əbülhica üçün əlverişli oldu.Əbülhica Marağa, Təbirz və Əhər hakmi idi və 981-ci ildə sonuncu Salari hökmdarı olan İbrahim ibn Mərzbanı taxtdan salaraq Rəvvadilər dövlətinin əsasını qoydu.

Sülalənin soykökü ərəb nəsillərindən biri ilə bağlı idi.Xilafətin işğalları zamanı Azərbaycanın cənubuna da çoxlu sayda ərəb köçürülmüşdü.Ərdəbil,Təbriz,Marağa,Əhər və Qaradağda müxtəlif ərəb nəsilləri yurd salmışdı.Bu nəsillərdən biri də əzdilər idi.Əzdilər nəslinin banisi əslən yəmənli olan ər-Rəvvad əl-Əzdi idi.Ölkəmizdə məskən salmış başqa ərəb nəsilləri kimi rəvvadilər də yerli əhali tərəfindən assimilyasiya olmuşlar.Rəvvadilər 8-ci əsrin sonlarında yarımmüstəqil dövlətə – əmirliyə çevrilərərək zaman-zaman müstəqilləşirdi.Bu müstəqillik hətta Azərbaycann cənub torpaqlarını nəzarət altda saxlamaq dərəcəsinə çatırdı.

Salariləri məğlub etdikdən sonra Rəvvadilər Azərbaycanın cənubunu qəti olaraq öz hakimiyyətləri altında birləşdirdilər.Bundan başqa Rəvvadilər Muğan hakimi Sipəhbudu məğlub edib özlərindən asılı hala saldılar.

Rəvvadilərin hakimiyyəti zamanında Azərbaycanda Oğuz türklərinin mövqeyi daha da möhkəmləndi.1028-ci ildə Mahmud Qəznəvinin Xorasan oğuzlarına vurduğu ağır zərbədən sonra təqribən 2000 oğuz ailəsi Azərbaycana köçdü və Rəvvadi hökmdarı Vəhsudanın icazəsi ilə burada məskunlaşdı.Onlar öz soydaşları olan Azərbaycan türklərinə qovuşdular. Bundan çox keçməmiş oğuz boylarının Azərbaycana yeni axınları baş verdi ki,bununla da Azərbaycan türklərinin mövqeyi möhkəmləndi.

Rəvvadilər ölkənin paytaxtını Ərdəbildən Təbrizə köçürdülər.Bu addım müvəqqəti idi.Ona görə müvəqqəti idi ki,Təbriz bütün Azərbaycan torpaqlarının iqtisadi,siyasi və mədəni baxımdan birləşdirilməsi üçün çox əlverişli mövqedə yerləşmişdi.Müxtəlif Şərq ölkələrini Aralıq dənizi və Qara dəniz sahilləri ilə,həmçinin Dərbənd keçidi vasitəsi ilə Volqaboyu və Şərqi Avropa ilə birləşdirən beynəlxalq karvan yollarının qovşağında yerləşən Təbriz Rəvvadilərin hakimiyyəti illərində böyüyüb abadlaşdı.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin