Qısa bir dialoq (dərs 21)

Mövzu: Qısa dialoq.

첸: 여보세요. [yeobeseyo] – alo (salam)
거기 박 선생님 때입니까? [koqi baq sonsengnim ttaebnikka] – Park müəllimin evidir?

아주머니: 네, 그렇습니다. 실례지만, 누구세요? [ne, kırohsımnida. Silleciman, nuquseyo] – Bəli, elədir. Bağışlayın, kimsiniz?

첸: 저는 첸입니다.[conın Çenimnida] – Mən Chen’əm.
박 선생님의 친구입니다. [Baq sonsengnimui çinquibnida] – Müəllim Parkın dostuyam.
선생님 계십니까? [sonsengnim gyesibnikka] – Müəllim evdədir?

아주머니: 아니요, 지금 안 계세요. [aniyo, ciqım an gyeseyo] – Xeyir, indi evdə deyil.

첸: 아, 그러면 다시 전화하겠습니다. [a, qıromyon taşi conhvahaqessıbnida] – Ah, o zaman yenidən zəng edəcəyəm.
안녕히 계세요. [anyonhi gyeseyo] – Sağlıqla qalın.

Bu dialoqda öyrənəcəyimiz yeni sözlərlə birlikdə bir neçə qaydalar da vardır ki, bunlara qısa nəzər salaq.
1. İlk cümlədə bəhsi keçən 댁 sözü demək olar gündəlik danışıqda istifadə olunan 집 yəni “ev” sözü ilə eyni mənanı daşıyır. Bu dialoqda diqqət etdiyiniz kimi, rəsmi formada olduğundan ev sözü də rəsmi formada işələnən 댁 sözü kimi verilmişdir.
2. İkinci tanış olmadığımız söz, “elədir” mənasına gələn 그렇습니다 sözüdür ki, bu da rəsmi formada işlədilmişdir. Sözün fərqli formalarını daha sonrakı dərslərimizdə geniş öyrənəcəyik.
3. 실례지만 sözünə baxdığımızda bağışlayın mənası vermiş olsa da uzun hərfi hərfinə tərcümədə “bağışlayın amma” kimi ifadə yaranır. Sözün sonundakı 지만 ifadəsi amma mənasını yaradır. Məsələn 사랑하지만 [saranghaciman] – sevirəm amma… kimi bir məna vardır. Yəni fikir bitmir və davam ediləcəyini bildirir.
4. 선생님의 burada isə əlbəttə müəllim sözünü öyrənmişik lakin sözün sonundakı şəkilçiyə diqqət edək. 의 şəkilçisi yiyəlik hal şəkilçisi olub sahiblik yiyəlik kimi məna çalarları yaradır.
5. 계십니까 sözünə diqqət. Dialoq rəsmi danışıq dilində qurulduğundan müəllimin evdə olub olmadığı ilə maraqlanarkən Chen 있다 sözünü (yəni 있습니까) deyil, 계십니까 işədir. Var olmaq mənasına gəlir hər iki söz lakin 계십니까 rəsmi danışıqda istifadə edilir.
6. 그러면 “onda, o zaman” mənasına gələn bu sözü isə daha çox istifadə edəcəyik növbəti dərslərdə və diaqloqlarımızda. Və bu söz sonralar 그럼 kimi şəkildəyişmiş formada qarşımıza çıxacaq.
7. 전화하겠습니다 son olaraq da bu sözə fiqqət edək. Buradakı 겠습니다 hissəsinə baxarsaq, cümlədəki zaman mənası məs bu hissəcik sayəsində dəyişir. Yəni qısa desək məs 겠 hissəciyi cümləyə gələcək zaman mənası verir. Bunu isə “gələcək zaman” bəhsində geniş öyrənəcəyik.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin