Pis rəhbərin 3 xüsusiyyəti

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İdarəetmə,insan toplumunun formalaşmaya başladığı müddətdən cəmiyyətin təməl sferalarının hər birində mövcud olmuşdur. Siyasətdə,iqtisadiyyatda,məişətdə və s.Yaxşı və pis insanların necə ümumi təsvirləri varsa,rəhbərlərində bu formada tipoqrafiyası mövcuddur.

Pis rəhbərlərin ilk ən güclü görünən əlaməti bilgisizlikdir.Bu mənfi cəhət özü özlüyündə natamamlıq yaradır.Rəhbər artıq istər ixtiyari,istər qeyri ixtiyari,bu çatışmamazlığı aradan qaldırmağa özünü kodlayır.Bundan irəli gələrək,agressifləşir,hücum mövqeyində dayanaraq,qarşısındakını əzməyə çalışır.

İkinci xüsusiyyət Ədalətsizlik.Bütün pis rəhbərlər ədalətsizdirlər.Onlar insanları əzməklə yanaşı,yaltaqlıqlarına görə qiymətləndirib ön planEa verə bilirlər.

Üçüncü xüsusiyyət,Plansızlıq.Hər bir pis rəhbərin konkret planı yoxdur.Nə istədiyini özüdə bilmir.Ən yaxşı halda əlçatmaz bir xəyal deyə bilirlər.Bu bütün işlərin deqradasiyasına,çöküşünə son da gətirib çıxardır.

Müəllif:Toğrul Məmmədbəyov

Təklif və iradlar üçün (Togrulmammadbayov7@gmail.com) Facebook: https://www.facebook.com/togrul.memmedov.507/ Instagram:togrulmammadbayov

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin