Odlar yurdunun ibtidai yaşamı..(2-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Alt Paleolit dövründən sonra Orta Paleolit və ya Mustye dövrü başlamışdır ki,bu dövr 100-40 min il əvvəli əhatə etmişdir.Ölkəmizdə bu dövrün izlərinə yenə də Azıx mağarası,Tağlar, Damcılı və Daşsalahlı mağaralarında rast gəlinmişdir.Maddi-mədəniyyət nümunələri isə Lerik rayonu yaxınlığındakı Buzeyir mağarasında və Şərur rayonu yaxınlığındakı Qazma mağarasında aşkar edilmişdir.

Bu dövrün ən böyük uğurlarından biri – levallua texnikası (Daş alətlərin düzəldilməsində işlənmiş üsul.Öz adını Paris yaxınlığındakı Levallua-Perredən götürmüşdür) ilə əmək alətlərinin düzəldilməsi idi.

Bu dövrə aid izlərin olduğu Tağlar mağarasının Mustye ocaqları üst-üstə 14 laydır. Bu isə ibtidai insanın süni od əldə etmək texnikasına bütövlükdə yiyələndiyini göstərir.

Bu dövrün sonunda mühüm hadisələrdən biri də çağdaş insanın (Homo Sapiens) dünyaya gəlməsi olmuşdur.

Bildiyimiz kimi Orta Paleolit dövründən sonra Üst Paleolit dövrü (40 min əvvəldən -e.ə.12-ci minilliyədək davam etmişdir) gəlmişdir ki,bu dövrdə qəbilə icması meydana gəlmiş oldu. Qan qohumluğuna əsaslanan qəbilə icması bir qədər də təkmilləşmiş və bir neçə qəbilənin birləşməsilə tayfalar yaranmışdır.

Üst Paleolit dövrünün abidələri digər dövrlərə nisbətən az tədqiq edilmişdir. Bu dövrün izlərinə Damcılı və Tağlar mağaralarında rast gəlinmişdir.Bu dövrün səciyyəvi cəhətlərindən biri əmək alətlərinin daha kiçik ölçüdə hazırlanması idi. Bu ənənə Mezolit-Neolit dövrlərinə də aiddir.

E.ə.12-8-ci minillikləri əhatə edən Mezolit dövrü isə öz dövrünün böyük ixtirası olan ox və yayın kəşf edilməsi ilə yadda qalmışdır.Qobustanın Firuz düşərgəsində və qayaaltı sığınacaqlarda Mezolit dövrünə aid daş alətlər tapılmışdır.

Mezolit dövrünün ən mühüm uğurlarından biri də balıqçılıq idi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin