Dünyanı dolaşan bir türk şərqisi

                                         

“Matematik, sibernatik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı öğrensinler ve anlasınlar diye gereklidir.”  -bu sözlərin müəllifi XX əsr Türkiyə ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutan,qiymətli ədəbi irsə malik olan bir sənətkar-Nazim Hikmətdir.

Nazim Hikmət   həm mübariz ictimai xadim,  həm də istedadlı şair  və dramaturq olmuşdur. O, öz yaradıcılığında  təkcə Türk xalqının deyil, bütün dünya azadlıqsevərlərin apardığı mübarizəsini  özünəməxsus          bir dillə ifadə etmişdir. Bütün yaradıcılığı boyunca Türk xalqının    həyatından, ruhundan və ənənələrindən bəhrələnən Nazim Hikmət yaradıcılığının bütün   mərhələlərində bununla kifayətlənməmiş, digər xalqların ədəbiyyatına da müraciət     etmişdir.  Türk şeirinin inkişafında onun rolu böyükdür. Türk yazıçılarının dünyagörüşünün formalaşmalarında onun rolu danılmazdır. Bir qisim ideoloji əsərlərini kənara qoysaq, onun zəngin yaradıcılığı bu gün də yeniliyin əvəzsiz nümunəsidir.

Dünyanın bir sıra ölkələrini gəzən şairin özünün də dediyi kimi, “dünyanın ən yaxşı xalqlarından olan Türk xalqını və dünyanın ən gözəl dillərindən biri və bəlkə də ən başda gələnlərindən olan Türk dilini yabançı diyarlarda tanıtmaq üçün bu dünyaya gəlmişdi. Misraları qolları tək hər yerdən İstanbula uzandı, hər yerdən İstanbula sarı yüyürdü.”

Lakin vətənini bir daha görmək ümidiylə yaşayan şair istəyinə nail ola bilmədi. O, ölməmişdən əvvəl canından çox sevdiyi vətənini-Türkiyəni görə bilmədi. Ancaq şair ömrünün ən böyük sevincinə və şərəfinə nail oldu; Türkiyə ədəbiyyatına ümumdünya şöhrəti qazandırdı.İndi Nazim Hikmətin ölümündən yarım əsrə yaxın bir müddət keçir. Lakin o, bu gün də bütün dünyada yeni Türk ədəbiyyatının yaradıcısı, milli azadlıq hərəkatının ən böyük tərənnümçüsü kimi tanınır və sevilir.

KALEM İLE DÜŞÜNCENİN,

KALEM İLE SEVDANIN,

KALEM İLE SEVGİNİN,

KALEM İLE İNANCIN,

KALEM İLE İNSANIN,..

…ASLA AYRI KALMAMASI GEREKTİĞİNE VE BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA OLDUKLARINA…

 

Ürfanə Məmmədova

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin