“Nə vaxt” mənasına gələn 언제 ifadəsi (dərs 20)

Mövzu: “Nə vaxt” mənasına gələn 언제 ifadəsi

Bu dərsimizdə Koreya dilində “Nə zaman” kəlməsinin necə deyildiyinə baxacayıq. Həmçinin “Bunu nə vaxt etdin?” “Nə vaxt çatdın?” “Nə vaxt gəldin?” kimi bənzəri suallara cavab verməyi öyrənəcəyik.

언제 [on-ce] = nə vaxt

어디 [o-di] ifadəsinin əksinə 언제 [on-ce] ifadəsi təkbaşına istifadə edilə bilir.
Məsələn:

1)’Nə vaxt etdin?’
nə vaxt = 언제 [on-ce]
etmək = 하다 + 였어요 = 했어요 [hes-so-yo]
etdinmi? = 했어요? [hes-so-yo?]
Nə vaxt etdin? = 언제 했어요? [on-ce hes-so-yo?]

2)’Nə vaxt şatdın/yetişdin?’
çatmaq/yetişmək = 도착하다 [do-ça-ka-da]
çatdın/yetişdin = 도착했어요 [do-ça-kes-so-yo]
Çatdınmı?/yetişdinmi? = 도착했어요? [do-ça-kes-so-yo?]
Nə vaxt çatdın/yetişdin? = 언제 도착했어요? [on-ce do-ça-kes-so-yo?]

3)’Nə vaxt gəldin?’
gəlmək = 오다 [o-da]
gəldin = 왔어요 [vas-so-yo]
gəldinmi? = 왔어요? [vas-so-yo]
Nə vaxt gəldin? = 언제 왔어요? [on-ce vas-so-yo]

4) ‘Nə vaxt duracaqsan/qalxacaqsan?’
qalxmaq (ayağa durmaq) = 일어나다 [i-ro-na-da]
durarsan = 일어나요 [i-ro-na-yo]
Durursanmı? = 일어나요? [i-ro-na-yo?]
Nə vaxt qalxacaqsan? = 언제 일어나요? [on-ce i-ro-na-yo?]

Və bir neçə istifadəyə yararlı və öyrənməyinizdə faydalı olacaq kəlimələr:
오늘 [o-nıl] = bu gün
어제 [o-ce] = dünən
내일 [ne-il] = sabah
지금 [çi-gım] = indi
아까 [a-kka] = daha tez
나중에 [na-cung-e] = sonra
Növbəti dərslərimizdə daha geniş məlumat verəcəyik bu haqda

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin