Nə mutlu Türkəm deyənə.

İnsanları onların dini inancları deyil, onların mənəvi yaxınlığı, mədəniyyətləri və sahib olduqları eyni qəlbləri birləşdirir. Bu dəfə ki, məqaləmizin mövzusu isə qan və dil qardaşımız olan Qaqauz Türkləridir. Qaqauz Türklərinin təxmini sayı 250 mindən çoxdur. Onlar əsasən Moldovada yaşayırlar və sayları 150 mindən çoxdur. Qaqauzların Moldovada Qaqauziya adlanan milli muxtariyyətləri vardır. Qaqazlar haqqında isə indi ilginç bilgilər verək.  Qaqauzlar da Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Türkləri kimi Oğuz Türkləridir. Məhz bu səbəb onlarla dilimiz çox yaxındır. Onların avropaya getməli haqqında bir çox fərziyyələr irəli sürülmüşdür. Lakin ən qədim çağdan Türklərin öz aralarında olan savaşlar tariximizdə bizə çoxlu problemlər yaratmışdır. Qaqauzlar ilkin ərazlərindən Ruslar və Oğuzlar tərəfindən sıxışdırılaraq çıxarılmışılar. Qıpçaqlarla savaşmışlar və Ynanistan və Makedoniya getmişlər və orada köçəri tayfa kimi qeyd edilmişlər. Ətrafdakı Xristianların və bir baş Bizansın təsiri ilə xristian dinini qəbul etmişlər. Və indi yaşadığları ərazilərə 1941-ci ildən köçürülmüşlər. Qaqauzlar xristian dinini qəbul etsələr də öz milli kimliklərin unutmamışlar və qoruyub saxlamışlar. Bir milləti millət edən öz dilidir və onlar öz dillərini, mədəniyyətlərin qoruyub saxlamışlar. Məhz bunun sayəsində də Moldovadan muxtariyyət almışlar.Qaqauz adının ilkin forması Uz və ya Oğuz olması müddəası da irəli sürülmüşdür. Çünki Yunan qaynaqlarında Uzlar Oğuz kimi bilinir. Bunu bir çox Türkiyəli tarixçilər də təsdiqləyirlər.  Qaqauzlar özləri açığlamalarında olası bir Qarabağ savaşında qan qardaşları  Azərbaycanın yanında olacaqların bildirmişdilər. Biz də artıq öz qardaşlarımızı bir-bir tanımalı və birləşib düşmənlərimizi məğlub etməliyik. Ulularımızın bizə miras qoyduqları irsə artıq sahib çıxmalıyıq. Acunun ( dünyanın ) harasında olmağından asılı olmayaraq bütün qardaşlarımızlaa, dostlarımızla əl-ələ verməliyik. Birlikdə güclü olarıq. Qaqauzların bizə verdikləri dəsdəyin eynisini biz də onlara göstərməliyik. Unutmayaq ki, qan qardaşlığı, din qardaşlığından öndə gəlir. Buna görə də izin verməyək ki, düşmənlər dinlərimizin ayrı olmasından istifadə etsin. Biz 400 milyondan çox Türklərik. Biz Tanrının qılıncıyıq. Bizi heç bir qüvvə ayıra bilməz. 
      Nə mutlu Türkəm deyənə.
Mustafa Kamal Atatürk.

Müəllif : Nağı Səfərtürk

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin