Musiqi notları niyə “do,re,mi,fa,sol,lya,si” adlanır?

Musiqi hər birimizin həyatının əvəzolunmaz parçasıdır. Gündəlik həyatda mütləq dinləməyimiz gərəkən və bizə enerji ötürən mühüm bir vasitədir. Musiqi bəstəsinin alınması üçün isə notlara ehtiyacımız var. Bu notlar isə “do,re,mi,fa,sol,lya,si” olaraq adlanır. Bəs, bu notlar niyə belə adlanır? Kim belə adlandırıb notları? Nə deməkdir bu qısa sözlər?

Notların yaranması tarixi orta əsrlər dövrünə gedib çıxır. 990-1050-ci illərdə Florensiya yaxınlığında Toskana bölgəsindəki Aresta şəhərciyində yaşayan rahib Quido d.Aressoya aiddir. O isə kilsədə musiqi və xor müəllimi idi. Bir dəfə, yeni mahnıların öyrənilməsinin daha asan üsulunu fikirləşməyə çalışanda müqəddəs İoann duasının sözlərindən istifadə etməklə not sistemini yaratdı.

Ut queant laxis
REsonare fibris
Mİra gestorum
FAmuli tuorum,
SOLve polluti
LAbii reatum,
SAncte Iohannes.

Fikir verdinizsə,bu not sırasında bütün notların adı samitlə başlayır və açıq heca idi. Yalnız ilk not saitlə başlayıb samitlə bitdiyi üçün qapalı heca idi. Bu səbəbdən də onu oxumaq rahat deyildi. Rahat oxunsun deyə oktavanın ilk notu dəyişdirilərək “DO” (Dominus) ilə əvəz edildi.

Notların adının müasir interpretasiyası isə belədir:

Do – Dominus – Tanrı

Re – Rerum – Materiya

Mi – Miraculum – Möcüzə

Fa – familias рlanetarium – Planetlər ailəsi (Günəş sistemi)

Sol – solis – Günəş

La -lactea via – Süd yolu (Qalaktika)

Si- siderae – Səma

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin