Materiya və Substansiya.

Fəlsəfə oxuyan insanların bir sıra tənqidləri normal olaraq kifayət qədərdir.Əksəriyyəti ilə razılaşdığımız bu tənqidlərdən ən haqlısı budur:Fəlsəfə ədəbiyyatları çox qəliz yazılır.Çox doğru və yerində bir iraddır.Elə bil fəlsəfə doxtorlarımız bilərəkdən cümlələri elə tərtib edirlər ki,heç kim heç nə anlamasın.
Fəlsəfə fakültəsində oxuyanlar bizi yanlış anlamasın,çünki buna heç haqları yoxdur?Əksinə elə Onların xahişinə uyğun olaraq mövzuları sadələşdirməyə çalışırıq.
Fəlsəfələməkdə “bir az” çətinlik çəkilən mövzulardan biri də Materiyadır.Və qeyd etdiyimiz kimi bunu elə Fəlsəfə kitablarına “borcluyuq”…Diqqət edin Materializm demedim,məhz Materiya dedim.Gəlin baxaq bu “kitablar” Materiyaya necə tərif verir:
“…Materiya insan şüurundan kənarda və ondan asılı olmayaraq mövcud olan,həmin şüurla inikas etdirilən obyektiv reallıqdır”
İndi anladığınızı Birinə izah etməyə bacarırsınızmı?
Qısaca gəlin izahını deyim:İnsanlar yaranmazdanda əvvəl kainat mövcud idi.Yəni materiya (Kainat) insandan əvvəl yaradılmışdı.Buna görə də kainat (materiya) insan və onun şüurundan asılı deyil.
Materiya Özü isə ən sadə desək, görə bildiyimiz (mikroskop,teleskop gördüklərimizdə aiddir) hər şeydir.Materiya daim mövcud olan bir reallıqdır.Yəni insan yaranmır sadəcə torpağdakı bütün hissələr ət və sümük şəklində birləşir.Sən 1996-da doğulmusan,amma hazırda bədənini təşkil edən zülallardan tutmuş vitaminlərədək hamısı torpağı qatlarında “əyləşmişdilər”.Bir gündə çürüyərək yenidən başqa bir bədən üçün yardım edəcəyik…????DüşünməliSənSənSən??
Binaya baxıb qumun və daşın olduğunu unuda bilərSənmi heç?
“Yağışdan sonra yağış qoxusunu çox sevərik.Çünki bir vaxt əyləşdiyimiz torpaq qatından gəlir”-deyir Dahi Tolstoy.
Yəni biz də bir materiya halındayıq və isbat etdik ki,biz nə yaranır,nə də məhv oluruq…
Və bu anladığımız Materiya sözünə inanların yaratdığı Materializm İdealizmlə daim “savaş”da olmuşdur.Materialistlər Demokrit və Hipokratdan sonra atomun (materiyanın) bölünməz vahid olduğuna inanırdılar.Eramızdan əvvəl yaranan bu cərəyan XIX əsrdə anladı ki,atom bölünməz deyilmiş? Yəni bu Fəlsəfədir,olar belə şeylər.
Digər bir cümlə isə belədir:Materiya subistansiyadır,yəni ilk mövcud olan şey maddə olub və buna görə də materiyanı subistansiya(ilkin) kimi qəbul edirlər.

Bəs subistansiya(ilk varlıq) materiyadır yoxsa ideaya?
Subistansiya yaranmadan necə ortaya çıxıb?

1 rəy

  1. Fəlsəfələmək üçün seçilmiş ən möhtəşəms mövzulardan biri.??? Suallarımıza gəldikdə isə deyə bilərəm ki,substansiya materiyadır.O hər zaman var idi və həmişə də olacaq.Elə buna görə də onun hər hansı bir zaman kəsiyində və hər hansı şərtlər daxilində ortaya çıxmasına ehtiyac yoxdur. Başlanğıc materiyadır..

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin