Latın dili sadə izahda (2-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Latın dili (2-ci dərs)

Ötən dərsimizdə latın dili ilə bağlı ilkin mərhələni keçərək əlifbanı öyrəndik.İndi isə fonetika bölməsindən ilkin dərsimizi – saitlər bölməsini izah edirik..

Müasir italyan dilində olduğu kimi,latın dilində də 6 sait vardır- a,o,u,e,i,y.

Qeyd edək ki, Y hərfi latın dilinə yunan dilindən keçmişdir və “i“ kimi tələffüz edilir. İ,i hərfi sözün əvvəlində və ortasında sait qarşısında gələrsə onu y kimi səsləndirəcəyik. Qalan bütün hallarda isə bu hərf i kimi səslənəcəkdir. Qaydanı daha yaxşı mənimsəməniz üçün bir misal çəkək..

ianua (yanua) – qapı,darvaza

iocus (yokus) – zarafat,əyləncə

victoria (viktoriya) – qələbə

İulius (Yulius) – Yuliy

aiudare (ayudare) – kömək etmək

concordia (konkordiya) – razılıq,müqavilə

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz 6 saitdən başqa latın dilində iki diqraf və iki diftonq var.

Diqraf – iki saitin bir sait kimi tələffüz olunmasına deyilir. Diqraflar – ae (e kimi tələffüz olunur) , oe (ö kimi tələffüz olunur).

Aera (era) – era                               praesidium (presidium) – mühafizə

Poena (pöna) – cəza                       foedus (födus) – müqavilə,saziş

 

Diqrafın üzərində tire (-) və ya iki nöqtə (..) qoyulursa diqraf pozulur və hər iki sait olduğu kimi səslənir.

Aer (aer) – hava

poeta (poeta) – şair

aloe (aloe) – bitki (əzvay)

 

Diftonq – iki saitin birləşmiş halda eyni hecada təlləfüz edilməsidir. Diftonqlar – au (v) və eu (v).

Nauta (nau(v)ta) – dənizçi

Europa (Eu(v)ropa) – Avropa

aurum (au(v)rum) – qızıl

Eucalyptus (Eu(v)kaliptus) – Evkalipt ağacı

 

Burada bir nüansı yadda saxlamalıyıq ki,burada “u“ saitinin tələffüzü “v“ samitinə yaxınlaşır.Bu səbəbdən də başqa dillərdə işlədilən latın mənşəli sözlərdə “u“ saiti “v“ kimi səslənir.Məsələn,“Avropa“,“Evka-lipt“ və s.

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin