İngilis dili (62-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

“He is said that…He is said to…He is supposed to…”

Nitqimizdə bəzən bu tip cümlələrdən istifadə edirik.Bu cümlələr dəqiq fikri deyil,ehtimal olunan fikri ifadə edir. Məsələn:

Teymur is very old.Nobody knows exactly how old he is,but :

It is said that he is 100 years old;

və ya

He is said to be 100 years old.

Hər iki ifadə eyni mənadadır.İnsanlar onun yaşının 100-dən artıq olduğunu düşünürlər.

Biz bu struktura uyğun olaraq “alleged, believed,considered,expected,known, reported,thought, understood” kimi felləri istifadə edə bilərik.

İki strukturu müqayisə edək:

“Kamal works very hard.It’s said that he works 16 hours a day.” və ya “He is said to work 16 hours a day.”

“The two houses belong to the same family.It is said that there is a secret tunnel between them.” və ya “There is said to be a secret tunnel between them.”

Bu strukturlar adətən bildiriş kimi istifadə edilir.Məsələn,hər hansı hadisə ilə bağlı bildiriş:

“It is reported that two people were injured in the explosion.” yaxud “Two people are reported to have been injured in the explosion.”

(Be) supposed to..

Bəzən “(it is)supposed to..” = “(it is) said to..”

I want to see that film.It’s supposed to be good. (=it is said to be good)

Lakin,bəzən “supposed to” ifadəsinin müxtəlif mənaları var.Biz “supposed to” ifadəsini nəzərdə tutulan, təşkil edilən, gözlənilən anlamında da istifadə edirik.

The plan is supposed to be a secret,but everybody seems to know about it. (=plan sirr olaraq nəzərdə tutulur,sirr olaraq saxlanılır)

“You aren’t supposed to do something” = icazəlidir, icra etmək məsləhətlidir anlamında da işlədilir.

You aren’t supposed to park your car here.It’s private parking only.

 

Ötən dəfə şəhərin mərkəzi ilə bağlı sözlər təqdim etmişdik.Bu dəfə isə I can describe urban life” mövzusu üzrə digər – şəhərətrafına aid sözləri nəzərinizə çatdıracağıq..

suburb  –  şəhərətrafı

lively  –  fəal,hərəkətli

space  –  boş yer,istifadə olunmayan yer

surrounded by sth  –  nə iləsə əhatə olunmaq

handy  –  yaxınlıqda yerləşən,əlçatan

local  –  yerli

disadvantage  –  əlverişsiz

growth  –  böyümə,artım

built-up  –  binaların çoxluq təşkil etdiyi

district  –  rayon

a shame  –  ayıb,utanc

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin