İngilis dili (62-ci dərs)

“He is said that…He is said to…He is supposed to…”

Nitqimizdə bəzən bu tip cümlələrdən istifadə edirik.Bu cümlələr dəqiq fikri deyil,ehtimal olunan fikri ifadə edir. Məsələn:

Teymur is very old.Nobody knows exactly how old he is,but :

It is said that he is 100 years old;

və ya

He is said to be 100 years old.

Hər iki ifadə eyni mənadadır.İnsanlar onun yaşının 100-dən artıq olduğunu düşünürlər.

Biz bu struktura uyğun olaraq “alleged, believed,considered,expected,known, reported,thought, understood” kimi felləri istifadə edə bilərik.

İki strukturu müqayisə edək:

“Kamal works very hard.It’s said that he works 16 hours a day.” və ya “He is said to work 16 hours a day.”

“The two houses belong to the same family.It is said that there is a secret tunnel between them.” və ya “There is said to be a secret tunnel between them.”

Bu strukturlar adətən bildiriş kimi istifadə edilir.Məsələn,hər hansı hadisə ilə bağlı bildiriş:

“It is reported that two people were injured in the explosion.” yaxud “Two people are reported to have been injured in the explosion.”

(Be) supposed to..

Bəzən “(it is)supposed to..” = “(it is) said to..”

I want to see that film.It’s supposed to be good. (=it is said to be good)

Lakin,bəzən “supposed to” ifadəsinin müxtəlif mənaları var.Biz “supposed to” ifadəsini nəzərdə tutulan, təşkil edilən, gözlənilən anlamında da istifadə edirik.

The plan is supposed to be a secret,but everybody seems to know about it. (=plan sirr olaraq nəzərdə tutulur,sirr olaraq saxlanılır)

“You aren’t supposed to do something” = icazəlidir, icra etmək məsləhətlidir anlamında da işlədilir.

You aren’t supposed to park your car here.It’s private parking only.

 

Ötən dəfə şəhərin mərkəzi ilə bağlı sözlər təqdim etmişdik.Bu dəfə isə I can describe urban life” mövzusu üzrə digər – şəhərətrafına aid sözləri nəzərinizə çatdıracağıq..

suburb  –  şəhərətrafı

lively  –  fəal,hərəkətli

space  –  boş yer,istifadə olunmayan yer

surrounded by sth  –  nə iləsə əhatə olunmaq

handy  –  yaxınlıqda yerləşən,əlçatan

local  –  yerli

disadvantage  –  əlverişsiz

growth  –  böyümə,artım

built-up  –  binaların çoxluq təşkil etdiyi

district  –  rayon

a shame  –  ayıb,utanc

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin