Latın dili (59-cu dərs)

Ötən dərsimizdə düzgün olmayan köməkçi fellərdən bəzilərini sizə təqdim etmişdik. Bu gün isə bir neçə digər felləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirik..

Fero,tuli,latum,ferre  –  aparmaq

Təkdə:

(Praesens indicat.)

Activi : fero;  fers;  fert

Passivi : feror;  ferris;  fertur;  ferimur

(Imperfectum con.)

Activi : ferrem;  ferres;  ferret

Passivi : ferrer;  ferreris;  ferretur;  ferremur

(Imperativus)

Təkdə: fer; Cəmdə: ferte

Infinitivus: Act. Pass.

Cəmdə:

1) ferimus; ferimur; ferremus; ferremur; ferre; ferri

2) fertis; ferimini; ferretis; ferremini

3) ferunt; feruntur; ferrent; ferrentur

Digər fellər:

İfadələr:

Vi et armis  –  Silah və güc hesabına

Vice versa (v.v)  –  Əksinə

Videlicet  –  Daha doğrusu,bu minvalla

Vide infra (v.i)  –  Aşağı bax

Vide supra (v.s)  –  Yuxarı bax

Vigilium  –  Müşahidə

Vim vi repellere licet  –  Güc güc ilə dəf olur

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin