Latın dili (58-ci dərs)

Bu gün düzgün olmayan köməkçi fellərdən bəzilərini sizin nəzərinizə çatdıracağıq..

İndi isə bəzi ifadələrin anlamını izah edəcəyik:

Vae victis  –  Məğlub edilənlərin dərdi

Venditioni exponas  –  Malın satılması barədə məhkəmənin icra hökmü

Venire facias ad respondedum  –  Qanunu pozanın məhkəməyə gətirilməsi barədə məhkəmənin hökmü

Venire facias de novo  –  Yeni heyətin yaradılması barədə məhkəmənin hökmü

Veni,vidi,vici  –  Gəldim,gördüm,qələbə çaldım

Verum amicum pecunia non parabis  –  Əsl dostu pulla almaq olmaz

 

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin