Latın dili (57-ci dərs)

Sıra saylarını öyrənmiş olduq.. Bu gün isə növbə bölgü və zərf-saylarınındır.

Bölgü sayları:

singuli,ae,a  –  bir-bir

bini,ae,a  –  iki-iki

terni  –  üç-üç

quaterni  –  dörd-dörd

quini  –  beş-beş

seni  –  altı-altı

septeni  –  yeddi-yeddi

octoni  –  səkkiz-səkkiz

noveni  –  doqquz-doqquz

deni  –  on-on

 

Zərf-saylar:

semel  –  bir dəfə

bis  –  iki dəfə

ter  –  üç dəfə

quater  –  dörd dəfə

quinquies  –  beş dəfə

sexies  –  altı dəfə

septies  –  yeddi dəfə

octies  –  səkkiz dəfə

novies  –  doqquz dəfə

decies  –  on dəfə

 

İfadələr:

Uti possidetis  –  Malik olduğunuz üçün (ərazi baxımından); hal-hazırki durumu saxlamaq üçün

Ut supra (u.s.)  –  Yuxarıda deyildiyi kimi

Vacatio  –  Üstünlük, azad edilmə

Vacanta bona  –  Sahibsiz əmlak

Vadium  –  Girov qoyulmuş əşya

Vadiatio duelli  –  Şəxsi mübarizədə mübahisənin həlli

Vadium ponere  –  Şəxsin məhkəməyə gəlməsinə zamin durmaq

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin