Latın dili (54-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Ötən dəfə “say” barədə dərsimizə başlamışdıq və miqdar sayları barədə məlumat vermişdik. Bəs miqdar sayları necə düzəlir?

Latın dilində 10-dan 20-yə qədər olan miqdar saylarının düzəlməsi Azərbaycan dilində olan miqdar saylarından fərqlənir.Burada saylar təkliyin üzərinə onluq gəlməklə düzəlir.Lakin 20-dən sonra sayların düzəlməsi demək olar ki, Azərbaycan dilində olduğu kimidir.

Numerial cardinalia :

I – unus,a,um

II – duo,duae

III – tres,tria

IV – quattuor

V – quinque

VI – sex

VII – septem

VIII – octo

IX – rovem

X – decem

XI – undecim

XII – duodecim

XIII – tredecim

XIV – quattuordecim

XV – quindecim

XVI – sedecim

XVII – septendecim

XVIII – duodeviginti

XIX – undeviginti

XX – viginti

 

Latın dilində mühüm ifadələr:

Semper paratus  –  Həmişə hazır olmaq

Sententia absolutaria  –  Bəraət qazandırıcı hökm

Sententiam pronuntiare  –  Qərarı elan etmək

Seque stratio  –  Kiminsə üstünə həbs cəza imkan tədbiri qoyulması,müsadirə

Sequela curia  –  Məhkəmə prosesi

Sequi debet potentia iustitiam,non praecedere  –  Güc ədalətin ardınca getməlidir,nəinki onun əvvəlində

Si res ita sint,valeat iustitia  –  Əgər işlər belədirsə onda qoy ədalət zəfər çalsın

Si vis pacem,para bellum  –  Sülh istəyirsənsə döyüşə hazırlaş

Sic itur at astra  –  Ulduzlar belə gedirlər

Sic transit gloria mundi  –  Həyatın şöhrəti belə keçib gedir

Silentium videtur confessio  –  Susmaq etiraf kimi qəbul olunur

Simul cum  –  Kiminləsə bir yerdə

Sine animo revertendi  –  Məqsədi və ya məramı olmadan nəyisə geri qaytarmaq

Sine consideratione curia  –  Məhkəməyə daxil olmadan

Sine cura  –  Qayğısız

Sine die  –  Yeni vaxt təyin etmədən qeyri-müəyyən vaxtda keçirmə

Sine ira et studio  –  Qəzəb və ya tərəfkirlik hissi göstərmədən,yəni obyektiv

Sine loco  –  Yeri göstərməmək şərti ilə

Sine nomine  –  Adsız

Sine qua non  –  Məcburi,mühüm

Sine respectu  –  Əhəmiyyət verməyərək

Solvendum in future  –  Ödənişlə təmin olunmalı

Spiritus agens  –  Həlledici qüvvə

Spiritus movens  –  Vadaredici qüvvə

Species facti  –  İşlərin vəziyyəti

Status belli  –  Müharibə vəziyyəti

Status civitatis  –  Vətəndaşlıq vəziyyəti

Status familiae  –  Ailə vəziyyəti

Status in statu  –  Dövlət içərisində dövlət

Status libertatis  –  Azadlıq vəziyyəti

Status praesens  –  İşlərin hal-hazırki vəziyyəti

Status quo  –  Mövcud vəziyyət

Status quo ante bellum  –  Müharibəyə qədərki vəziyyət

Stricto iure  –  Ciddi qanun çərçivəsində

Sua sponte  –  Öz arzusu ilə

Sub conditione  –  Bir şərtlə ki

Sub curia  –  Qanun üzrə

Sub iudicie  –  İş hələ məhkəmədə baxılmayıb

Sub iugum  –  Öz uğursuzluğunu etiraf etmək

Subordinatio notionum  –  Müəyyən anlayışlara itaət etmək

Sub rosa  –  məxfi

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin