Latın dili (54-cü dərs)

Ötən dəfə “say” barədə dərsimizə başlamışdıq və miqdar sayları barədə məlumat vermişdik. Bəs miqdar sayları necə düzəlir?

Latın dilində 10-dan 20-yə qədər olan miqdar saylarının düzəlməsi Azərbaycan dilində olan miqdar saylarından fərqlənir.Burada saylar təkliyin üzərinə onluq gəlməklə düzəlir.Lakin 20-dən sonra sayların düzəlməsi demək olar ki, Azərbaycan dilində olduğu kimidir.

Numerial cardinalia :

I – unus,a,um

II – duo,duae

III – tres,tria

IV – quattuor

V – quinque

VI – sex

VII – septem

VIII – octo

IX – rovem

X – decem

XI – undecim

XII – duodecim

XIII – tredecim

XIV – quattuordecim

XV – quindecim

XVI – sedecim

XVII – septendecim

XVIII – duodeviginti

XIX – undeviginti

XX – viginti

 

Latın dilində mühüm ifadələr:

Semper paratus  –  Həmişə hazır olmaq

Sententia absolutaria  –  Bəraət qazandırıcı hökm

Sententiam pronuntiare  –  Qərarı elan etmək

Seque stratio  –  Kiminsə üstünə həbs cəza imkan tədbiri qoyulması,müsadirə

Sequela curia  –  Məhkəmə prosesi

Sequi debet potentia iustitiam,non praecedere  –  Güc ədalətin ardınca getməlidir,nəinki onun əvvəlində

Si res ita sint,valeat iustitia  –  Əgər işlər belədirsə onda qoy ədalət zəfər çalsın

Si vis pacem,para bellum  –  Sülh istəyirsənsə döyüşə hazırlaş

Sic itur at astra  –  Ulduzlar belə gedirlər

Sic transit gloria mundi  –  Həyatın şöhrəti belə keçib gedir

Silentium videtur confessio  –  Susmaq etiraf kimi qəbul olunur

Simul cum  –  Kiminləsə bir yerdə

Sine animo revertendi  –  Məqsədi və ya məramı olmadan nəyisə geri qaytarmaq

Sine consideratione curia  –  Məhkəməyə daxil olmadan

Sine cura  –  Qayğısız

Sine die  –  Yeni vaxt təyin etmədən qeyri-müəyyən vaxtda keçirmə

Sine ira et studio  –  Qəzəb və ya tərəfkirlik hissi göstərmədən,yəni obyektiv

Sine loco  –  Yeri göstərməmək şərti ilə

Sine nomine  –  Adsız

Sine qua non  –  Məcburi,mühüm

Sine respectu  –  Əhəmiyyət verməyərək

Solvendum in future  –  Ödənişlə təmin olunmalı

Spiritus agens  –  Həlledici qüvvə

Spiritus movens  –  Vadaredici qüvvə

Species facti  –  İşlərin vəziyyəti

Status belli  –  Müharibə vəziyyəti

Status civitatis  –  Vətəndaşlıq vəziyyəti

Status familiae  –  Ailə vəziyyəti

Status in statu  –  Dövlət içərisində dövlət

Status libertatis  –  Azadlıq vəziyyəti

Status praesens  –  İşlərin hal-hazırki vəziyyəti

Status quo  –  Mövcud vəziyyət

Status quo ante bellum  –  Müharibəyə qədərki vəziyyət

Stricto iure  –  Ciddi qanun çərçivəsində

Sua sponte  –  Öz arzusu ilə

Sub conditione  –  Bir şərtlə ki

Sub curia  –  Qanun üzrə

Sub iudicie  –  İş hələ məhkəmədə baxılmayıb

Sub iugum  –  Öz uğursuzluğunu etiraf etmək

Subordinatio notionum  –  Müəyyən anlayışlara itaət etmək

Sub rosa  –  məxfi

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin