Latın dili (5-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Azərbaycan türkcəsində olduğu kimi latın dilində də ismin 6 halı var :

1) Casus nominativus – Adlıq hal (kim? nə? suallarına cavab verir)

2) Casus genetivus – Yiyəlik hal (kimin? nəyin? suallarına cavab verir)

3) Casus dativus – Yönlük hal (kimə? nəyə? suallarına cavab verir)

4) Casus accusativus – Təsirlik hal (kimi? nəyi? nə?)

5) Casus ablativus – Ablyativ hal.Bu hal Azərbaycan türkcəsində yerlik və çıxışlıq hallarına uyğun gəlir.(kimdə?nədə? kimdən? nədən? suallarına cavab verir)

6) Casus vocativus – Çağırış halı. Bu hala Azərbaycan türkcəsində müvafiq forma yoxdur.Adlıq halının sualına cavab verən bu hal həmin halın da şəkilçilərini qəbul edir.(II növ hallanma müstəsna olmaqla) Praktik cəhətdən istifadə edilmir,xitab kimi çıxış edir.

İndi isə latın dilində bir neçə ifadəni nəzərinizə çatdırırıq :

Ab invito – lap öncədən

Ab instantia – Şübhəli şəxs kimi tanınmaqla məhkəmədən buraxılmaq

Ab incunabulis – Beşikdən başlayaraq

Abdicare dictaturam – diktatorluq səlahiyətlərindən imtina etmək

Aberratio delicti – cinayətdə səhv etmə

Absolutio ab instantia – bu andan etibarən azad edimək

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin