Latın dili (48-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Sifətin dərəcələrinin təsviri üsulla yaranması latın dilinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. I və II növ hallanmaya aid olan,kökü “e” və “i” saitlərilə bitən sifətlərin dərəcələri təsviri üsulla yaranır.Yəni bu halda sifət olduğu kimi qalır,sifətin müqayisə dərəcəsi “magis” – daha çox, üstünlük dərəcəsi isə “maxime” – ən çox sözləri vasitəsilə düzəlir. Məsələn:

İdoneus,a,us  –  rahat

magis idoneus  –  daha rahat

maxime idoneus  –  çox rahat

Dubius,a,um  –  şübhəli

magis dubius  –  daha şübhəli

maxime dubius  –  çox şübhəli

 

İfadələr:

Post festum  –  Bayramdan sonra,daha doğrusu çox gec

Poena corporalis  –  Bədən cəzası

Poena gravis  –  Ağır cəza

Poena levis  –  Yüngül cəza

Portio legitima  –  Varisin qanuni payı

Postea  –  Məhkəmə prosesinin gedişi barədə rəsmi ərizə

Possessio bona fide  –  Tamhüquqlu sahib olmaq

Possessio bonorum  –  Malın üzərində sahiblik etmək

Possessio civilis  –  Mülkiyyətin sahibi olmaq arzusu

Post factum  –  Hadisə və ya iş baş verdikdən sonra

Post hoc,non est hoc  –  Bundan sonra, bunun ardınca

Post scriptum  –  Yazılıb qurtarmış və imzalanmış məktubun axırında edilən qeyd (adətən R.S hərflərlə işarə olunur)

Praxis iudicium est interpres legum  –  Məhkəmə təcrübəsi bütün qanunların şərhi deməkdir

Praesumptio iuris  –  Faktın hüquqi cəhətcə qəbul edilməsi o vaxta qədər davam edir ki,bunun əksinə olan sübut meydana gəlsin

Primum agens  –  Həlledici qüvvə

Privatum commodum publico cedit  –  Şəxsi maraq ictimai marağı üstələyir

Prima facies  –  İlk baxışdan,əks tərəfin sübutu olmayan halda

Primus inter pares  –  Bərabər olanlar arasında birinci olan adam,əşya və s. (Avqust imperator olanadək onun titulu belə olub)

Principium identitatis  –  Eyniyyət qanunu

Principium inquisitionis  –  Təhqiqatın əvvəli

Principium negationis  –  Etirazın əvvəli

Principium positionis  –  Təsdiq etmənin əvvəli

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin