Latın dili (47-ci dərs)

Salam,əziz izləyicilər! 🙂 Bu gün sizinlə supletiv formaya malik olan sifətlər barədə danışacağıq.

Latın dilində 5 sifət vardır ki,bunların dərəcələri müxtəlif köklərdən düzəlir.Bu forma supletiv forma adlanır.Bunlar aşağıdakılardır:

g.positivus

bonus,a,um

malus,a,um

magnus,a,um

parvus,a,um

multi,ae,a

 

g.comprativus

melior,melius

peior,peius

maior,maius

minor,minus

plures,plura

 

g.superlativus

optimus,a,um

pessimus,a,um

maximus,a,um

minimus,a,um

plurimi,ae,a.

 

Latın dilində ifadələr:

Per desidera  –  Xoşməramlı arzu

Per exclusionem  –  İstisna olaraq

Periculum est in mora  –  İşin gecikdirilməsi ölümə bərabərdir

Persona grata  –  Hörmətli adam

Persona non grata – Hörmət edilməyən adam (diplomatik dairələrdə)

Per infortunium  –  Bədbəxt hadisə nəticəsində

Persona in loco parentis  –  Valideynləri əvəz edən adam

Per legem terrae  –  Torpaq haqqında qanuna görə

Pereat mundus et fiat iustitia  –  Qoy dünya dağılsın,amma ədalət zəfər çalsın

Per quod  –  Nəyinsə köməyilə

Per se  –  Özü-özlüyündə

Persona sui iuris  –  Öz şəxsi hüququna malik şəxs

Petito principii  –  Məsələn kökünün əvvəlcədən düşünülməsi yaxud da sezilməsi

Petitio principium  –  Başlanğıc tələb etmək

Placitum  –  Tərəflərin razılığı

Placita communia  –  Ümumi hüququn tələbləri

Placitum fractum  –  Müdafiə olunma üçün gün itirilmişdir

Placitum moninatum  –  Cinayətkarın müdafiəsi üçün çıxış edəcəyi gün

Pleno iure  –  Tam hüquqla

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin