Latın dili (46-cı dərs)

Sonu “er” şəkilçisilə bitən sifətlərin üstünlük dərəcəsi sifətin lüğəti formasına “rim” şəkilçisi və cins bildirən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.Məsələn:

celer,is,e  –  iti,kəskin

celer-rim-us  –  ən iti,lap iti

celer-rim-a

celer-rim-um

Sonu “ilis” şəkilçisi ilə bitən 6 sifətin üstünlük dərəcəsi sifətin kökünə “lim” şəkilçisi və cins bildirən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.Bu sifətlər aşağıdakılardır: facilis,e – asan; difficilis,e – çətin; similis,e – oxşar,uyğun; dissimilis,e – oxşar olmayan,müxtəlif; humilis,e – alçaqboylu; gracilis,e – uca qamətli. Məsələn: facilis,e – facilimus – facilima- facillimum.

Sifətlərin üstünlük dərəcəsinin forması I və II növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanır. Şəkilçilərinə müvafiq olaraq qadın cinsinin forması I növ hallanmaya,kişi və orta cinsin forması isə II növ hallanmaya aid olur.

 

İfadələr:

Pars rea  –  Müdafiə olunası tərəf

Pars pro toto  –  Bütövün əvəzində götürülən hissə və ya parça

Paupertas non est vitium  –  Kasıblıq eyib deyil

Pauperum solatium  –  Kasıbların sakitləşməsi

Pecunia imperare,non servire opertet  –  Pula əmr vermək lazmdır,nəinki ona xidmət etmək

Pecuniae non numeratae  –  Ödənilməmiş (nəyəsə görə) pul

Pecuniae numeratae  –  Borca görə ödənilmiş pul

Pecunia traiectitia  –  Su yolu ilə yük daşıma ilə bağlı riskə ayrılan xərc,bu cür riskə görə kreditor daha yüksək faiz alır

Pedis possessio  –  Daşınmaz əmlaka görə olan faktiki sahiblik

Pendenta appellatatione  –  Şikayətə baxılana qədər

Pendenta lite  –  İşə baxılma ərəfəsində

Per accidens  –  Təsadüfən

Per acclamationem  –  Açıq səsvermə yolu ilə

Per annum  –  Hər il,ilbəil

Persona alieno iuri subiecta  –  Özgə hüquqa tabe olan şəxs

Per capita  –  Hər nəfərə görə

Per cent  –  Faiz

Per consenquens  –  Buna görə də, nəticə etibarilə

Per contra  –  Qarşısında,digər tərəfdən

Per curiam  –  Məhkəmənin qərarı

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin