Latın dili (46-cı dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Sonu “er” şəkilçisilə bitən sifətlərin üstünlük dərəcəsi sifətin lüğəti formasına “rim” şəkilçisi və cins bildirən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.Məsələn:

celer,is,e  –  iti,kəskin

celer-rim-us  –  ən iti,lap iti

celer-rim-a

celer-rim-um

Sonu “ilis” şəkilçisi ilə bitən 6 sifətin üstünlük dərəcəsi sifətin kökünə “lim” şəkilçisi və cins bildirən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.Bu sifətlər aşağıdakılardır: facilis,e – asan; difficilis,e – çətin; similis,e – oxşar,uyğun; dissimilis,e – oxşar olmayan,müxtəlif; humilis,e – alçaqboylu; gracilis,e – uca qamətli. Məsələn: facilis,e – facilimus – facilima- facillimum.

Sifətlərin üstünlük dərəcəsinin forması I və II növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanır. Şəkilçilərinə müvafiq olaraq qadın cinsinin forması I növ hallanmaya,kişi və orta cinsin forması isə II növ hallanmaya aid olur.

 

İfadələr:

Pars rea  –  Müdafiə olunası tərəf

Pars pro toto  –  Bütövün əvəzində götürülən hissə və ya parça

Paupertas non est vitium  –  Kasıblıq eyib deyil

Pauperum solatium  –  Kasıbların sakitləşməsi

Pecunia imperare,non servire opertet  –  Pula əmr vermək lazmdır,nəinki ona xidmət etmək

Pecuniae non numeratae  –  Ödənilməmiş (nəyəsə görə) pul

Pecuniae numeratae  –  Borca görə ödənilmiş pul

Pecunia traiectitia  –  Su yolu ilə yük daşıma ilə bağlı riskə ayrılan xərc,bu cür riskə görə kreditor daha yüksək faiz alır

Pedis possessio  –  Daşınmaz əmlaka görə olan faktiki sahiblik

Pendenta appellatatione  –  Şikayətə baxılana qədər

Pendenta lite  –  İşə baxılma ərəfəsində

Per accidens  –  Təsadüfən

Per acclamationem  –  Açıq səsvermə yolu ilə

Per annum  –  Hər il,ilbəil

Persona alieno iuri subiecta  –  Özgə hüquqa tabe olan şəxs

Per capita  –  Hər nəfərə görə

Per cent  –  Faiz

Per consenquens  –  Buna görə də, nəticə etibarilə

Per contra  –  Qarşısında,digər tərəfdən

Per curiam  –  Məhkəmənin qərarı

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin