Latın dili (44-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Latın dilində sifətin 3 dərəcəsi var:

1)Gradus positivus – adi dərəcə;

2)Gradus comparativus – müqayisə dərəcəsi;

3)Gradus superlativus – üstünlük dərəcəsi.

Sifətin adi dərəcəsi onun adi lüğəti formasıdır. Məsələn: bonus,a,um; clarus,a,um; fortis,is; celer,is,e və s.

Müqayisə dərəcəsi sifətin kökünə kişi və qadın cinsində “ior”,orta cinsdə isə “ius” şəkilçisi artırmaqla düzəlir.Məsələn:

carus,a,um  –  əziz qiymətli

car-ior (m,f); car-ius (n) – daha əziz, daha qiymətli

altys,a,um  –  uca

alt-ior (m,f); alt-ius (n)  –  daha uca

fortis,is  –  güclü

fort-ior (m,f); fort-ius (n)  –  daha güclü

Sonu “er” şəkilçisilə bitən sifətlərdə müqayisə dərəcəsinin şəkilçiləri birbaşa sifətin lüğəti formasına əlavə olunur. (Bu barədə keçmiş dərslərdə məlumat vermişik.Bəzi sifətlərin kökündə “e” saiti düşür.) Məsələn:

liber,a,um – azad

liber-ior (m,f); liber-ius (n) – daha azad

celeber,bris,bre – məşhur

celebr-ior (m,f); celebr-ius (n) – daha məşhur

 

İfadələr:

Ope exceptionis  –  Etiraz formasında

Opinio iuris  –  Hüquqi çərçivədə inamlı olmaq

Opinio iuris et necessitatis  –  Hüquqi çərçivədə inamlılıq və zərurət

Optima legum interpres consuetudo  –  Qanunların ən yaxşı şərhçisi

Oppositio notionum  –  Anlayışlar arasında olan uyğunsuzluqlar

Orbis terrarum  –  Yer kürəsi,kainat

Ordo iudicorum  –  Məhkəmə quruluşu

Otium post negotium  –  Əvvəlcə iş sonrası istirahət etmək

O tempora,o mores!  –  Hər dövrün öz adətləri var (Siseron Mark Tulliy b.e.ə. yaşamış Roma siyasi xadimi,arator və yazıçısı)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin