Latın dili (42-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İsimlər kimi sifətlərin də hallanması latın dilinə xas olan bir xüsusiyyətdir. Sifətlər III növ hallanmaya görə 3 qrupa bölünür:

1)Hər üç cinsdə müxtəlif formaya malik olan sifətlər.Bu sifətlər kişi cinsində “er”, qadın cinsində “is”, orta cinssə isə “e” şəkilçisi ilə bitir.

Məsələn: celeber,celebris,celebre – məşhur

2)İki formaya malik olan sifətlər..Bu qrupa aid olan sifətlər kişi və qadın cinsində eyni formaya malik olub “is”, orta cinsdə “e” şəkilçisi ilə bitir.

Nümunə : fortis,forte – güclü; gravis, grave – ağır

3)Yalnız bir formaya malik olan sifətlər.. Bu sifətlər isə hər üç cinsdə eyn formaya malik olub “s,x,r” şəkilçiləri ilə bitir.

Məsələn: felix – xoşbəxt; sapiens – müdrik; pauper – kasıb.

Lakin bu qrupa aid olan sifətlər hallanma zamanı öz kökünü dəyişir və bu zaman lüğətdə onun adlıq halının forması ilə yanaşı yiyəlik halının da tam forması verilir. Məsələn: felix,felicis; sapien,sapientis; papuer,pauperis və s.

 

İfadələr:

Non obstante veredicto  –  Prisyajnı məhkəməsinin hökmünün əleyhinə

Non progredi est regredi  –  İrəliləmək geriyə qalmaq deməkdir

Noscitur ex sociis  –  Dostunu göstər deyim sən kimsən

Nova statua  –  Yeni qanunlar (ingilis çarı II Eduardın çarlığından etibarən tətbiq olunan qanun)

Nudum ius  –  Təmiz (əsl) hüquq daha doğrusu törədilən qanun pozuntusuna görə cəzalandırmamaq sanksiyası

Nudum pactum  –  Təmiz pakt.Daha doğrusu,razılıq əməli,hansı ki,hüquqi qayda onu doğru kimi qəbul edir.Lakin, həmin şəxsə hüquqi (məhkəmə) müdafiəsi imkan verilir

Nulla bona  –  “Əmlakı yoxdur” (icra vərəqəsi üzərində şərifin yazdığı sözlər)

Nullum crimen sine culpa  –  Günahsız cəza ola bilməz

Nullum crimen sine lege  –  Qanunda nəzərdə tutulmayan cəza növü yoxdur

Nulla lex satis commoda omnibus est  –  Heç bir qanun hər kəsi lazımi dərəcədə təmin etmir

Nullum malum sine aliqup bono  –  Hər pis işin yaxşı tərəfi də var

Nulla poena sine lege  –  Elə cəzq yoxdur ki,onu təmizləyən qanun olmasın

Nulla potentia supra leges debet esse  –  Qanun üzərində heç bir qüvvə olmamalıdır

Nulli secundus  –  Heç kim tərəfindən məğlub edilməyən,əvəz edilə bilməyən

Nun pro tunc  –  Təsir əks təsirə bərabərdir

Nunquam periculum sine periculo vincitur  –  Heç bir təhlükə risksiz sovuşa bilməz

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin