Latın dili (4-cü dərs)

Bu gün qrammatikanın ən mühüm bölmələrindən biri olan morfologiya bölməsinə aid ilk dərsimizi keçəcəyik.Bunun üçün ilk növbədə isim (nomen substantivum) haqda danışmalıyıq.

Latın dilində isim cins,hal və kəmiyət kateqoriyalarına malikdir.Cinsə görə isimlərin üç növü var:

  1. genus masculinum (kişi cinsi)
  2. genus femininum (qadın cinsi)
  3. genus neutrum (orta cins)

Kəmiyyətə görə isimlərin iki növü var:

  1. numerus singularis (tək hal)
  2. numerus pluralis (cəm hal)

Dərsimizin ikinci hissəsində isə latın dilində bir neçə ifadəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirik:

Ab absurdum – cəfəngiyata gətirib çıxarmaq,mənasız həddə gətirmək

Ab abusu ad usum non valet consequentia – sui-istifadə etmək istifadəyə qarşı dəlil deyil

Ab impossibile nemo obligatur – heç kim həlli mümkün olmayan işə məcbur edilmir

Ab initio – əvvəlcədən

Ab intra – daxildən

Ab intestato – vəsiyətnamə olmadıqda

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin