Latın dili (38-ci dərs)

Bu gün dərsimizin ilk hissəsini müstəsnalıqlara həsr edəcəyik.Bəs bu müstəsnalıqlar nədən ibarətdir? Bu müstəsnalıqlar orta cinsli isimlərə aiddir.

Sonu “e“, “al“, “ar“ şəkilçilərindən hər hansı biri ilə bitən orta cinsli isimlər öz hallanması ilə digər orta cinsli isimlərdən fərqlənir.Belə ki,bu isimlər abl.s. (adlıq halın təkində) “e“ əvəzinə “i“ şəkilçisini qəbul edir.

Adlıq halının cəmində isə (nom.pl.) “a“ əvəzinə “ia“ yazacağıq. Gen.pl (yəni yiyəlik halının cəmində) “um“ əvəzinə “ium“ şəkilçisi qəbul edəcəkdir.

Mare, maris, n – dəniz

Təkdə                                                  Cəmdə

mare                                                   maria

maris                                                   marium

mari                                                     maribus

mare                                                    maria

mari                                                     maribus

 

Latın dilində mühüm ifadələr:

Magis ut valeat  –  Bir işə görə şübhələndikdə o mövqeyi üstün tutmaq lazımdır ki,o əməliyyat öz qüvvəsini saxlasın

Mala  –  Pis niyyət, qanundan kənar

Mala fide  –  vicdansız

Mala fides  –  vicdansız,şərəfsiz

Mala herba cito crescit  –  Pis xəbər tez yayılar

Malum in se  –  Özü-özünə qarşı cinayət etmə

Malum necessarium  –  Mühüm yamanlıq

Malum prohibitium  –  Qadağan olunma şəraitində törədilən cinayət

Mandamus  –  Müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün hökümətin aşağı instansiyalı məhkəməsinə,yaxud hüquqi və ya fiziki şəxsə göndərdiyi məhkəmə qərarı

Manifestum non egit probatione  –  Aşkar görünən heç bir şeyin sübuta ehtiyacı olmur

Materialismus militans  –  Barışmaz materializm

Mater artium necessitas  –  Ehtiyac bütün kəşflərin anası hesab olunur,o insana hər şeyi öyrədir

Melior est causa possidentis  –  İxiyar sahibinin vəziyyəti yaxşıdır

Memento mori  –  Ölümü heç vaxt unutma

Mensis currentis  –  Cari ayda

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin