Latın dili (33-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Ötən dərsdə infekt sisteminin məchul növünü sadə zamana görə təhlil etdik. Bu dəfə isə bitməmiş zaman və gələcək zaman üçün nümunələr göstərəcəyik.

İmperfectum İndicativi Passivi ( Bitməmiş məchul növ)

Tək halda

I                              II

para-ba-r                doce-ba-r

para-ba-ris              doce-ba-ris

para-ba-tur             doce-ba-tur

 

III                             IV

teg-eba-r                  puni-eba-r

teg-eba-ris               puni-eba-ris

teg-eba-tur              puni-eba-tur

Cəm halda

I                               II

para-ba-mur              doce-ba-mur

para-ba-mini              doce-ba-mini

para-ba-ntur              doce-ba-ntur

 

III                              IV

teg-eba-mur                puni-eba-mur

teg-eba-mini                puni-eba-mini

teg-eba-ntur                puni-eba-ntur

Futurum I İndicativi Passivi (Gələcək zamanın məchul növü)

Tək halda

I                           II

para-b-or              doce-b-or

para-b-e-ris           doce-b-e-ris

para-b-i-tur           doce-b-i-tur

 

III                          IV

teg-a-r                   puni-a-r

teg-e-ris                 puni-e-ris

teg-e-tur                puni-e-tur

Cəm halda

I                             II

para-b-i-mur            doce-b-i-mur

para-b-i-mini            doce-b-i-mini

para-b-u-ntur           doce-b-u-ntur

 

III                            IV

teg-e-mur                 puni-e-mur

teg-e-mini                 puni-e-mini

teg-e-ntur                 puni-e-ntur

 

Məchul növün formaları Azərbaycan dilinə əsas etibarilə III şəxs forması kimi tərcümə olunur.Bəzən də məchul növün forması məlum növ kimi tərcümə oluna bilər.Məchul növün formaları təsirli fellərlə işlənir.

 

Bəzi mühüm ifadələr :

Iuris vinculum  –  Qanunun bəndləri

Iustita est obtemperatio scriptis legibus  –  Ədalətlilik yazılı qanunlara əməl etmək deməkdir

Ius aggratiandi  –  Bağışlanma hüququ; Günahdan keçmə hüququ

Ius civile  –  Mülki hüquq

Ius gentium  –  Ümumi hüquq; xalq hüququ

Ius gestionis  –  Dövlətin vasitəsilə xüsusi hüquqi normaların həyata keçirilməsi

Ius in rem  –  Əmlak hüququ

Ius imprii  –  Dövlət tərəfindən ictimai hüquq və suveren fəaliyyətin həyata keçirilməsi

Ius naturale  –  Təbii hüquq

Ius pacis et belli  –  Sülh və müharibə hüququ

Ius possediendi  –  Sahiblik hüququ

Ius propietatis  –  Mülkiyyət hüququ

Ius publicum  –  İctimai hüquq

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest  –  Ayrı-ayrı şəxslərin razılığı ilə ümumi hüquq dəyişdirilə bilməz

Ius puniendi  –  Cəza vermə hüququ

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin