Latın dili (32-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu günki dərsimizdə infekt sisteminin məchul növü barədə danışacağıq.İnfekt sisteminə daxil olan zamanların (praesens,imperfectum,futurum I) məchul növü eynilə məlum növ kimi düzəlir.Məlum növdə olan bütün müstəsnalıqlar məchul növdə də özünü göstərir. Burada fərq yalnız şəxs sonluqlarındadır.Bütün zamanlarda məchul növ formasını düzəltmək üçün məchul növün şəxs sonluqlarından istifadə olunur.

Yadda saxlamaq lazımdır ki,latın dilində felin məchul növü bütün şəxslərdə işlənir.

Qeyd: Bir müstəsna olaraq indiki zamanda III qrup fellərində II şəxsin təkində i saiti e saiti ilə əvəz olunur.Həmçinin gələcək zaman formasında da I və II qrup fellərində bu qayda özünü göstərir.

Praesens İndicativi Passivi

                               Tək

I                    II                    III                    IV

par-or             doce-or              teg-or               puni-or

para-tur          doce-ris             teg-e-ris            puni-ris

para-tur          doce-tur            teg-i-tur            puni-tur

Cəm

para-mur         docemur            teg-i-mur         puni-mur

para-mini         doce-mini          teg-i-mini         puni-mini

para-ntur         doce-ntur           teg-u-ntur        puni-u-ntur

 

Bəzi mühüm ifadələr:  

Inter quattuor parietes  –  Dörd divar arasında,həbsdə

Insulae divites  –  Müqəddəs adalar

Ipsa sui pretium virtus sibi  –  Yaxşılıq elə öz-özlüyündə bəxşişdir

Ipso iure  –  Hüququn öz gücü çərçivəsində (Bu ifadə hüquqi sistemin əsas prinsiplərinin təsviri kimi verilir və buna görə də o,müəyyən hüquqi akt çərçivəsində xüsusi sübut və ya xüsusi qeydiyyat tələb etmir.)

Iudex damnatur,cum nocens absolvitur  –  Əgər müqəssirin günahsızlığı sübut olunursa onda hakim məzəmmət olunur

İudicis est innocentiae subvenire  –  Hakimin borcu günahsız adamın köməyinə gəlir.

İura novit curia  –  Hakim hüququ bilir

İuris consultus  –  Hüquq sistemində təcrübəli

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin