Latın dili (31-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Felin I gələcək zamanı – “Futurum I İndicativi Passivi” məlum növ kimi düzəlir. Fərq yalnız şəxs sonluqlarındadır.

Tək halda:

I                            II

para-b-or               doce-bo-r

para-b-eris             doce-b-e-ris

para-b-i-tur            doce-b-i-tur

 

III                          IV

teg-a-r                   puni-a-r

teg-e-ris                 puni-e-ris

teg-e-tur                puni-e-tur

Cəm halda:

I                              II

para-b-i-mur            doce-b-i-mur

para-b-i-mini            doce-b-i-mini

para-b-u-ntur           doce-b-u-ntur

 

III                              IV

teg-e-mur                  puni-e-mur

teg-e-mini                  puni-e-mini

teg-e-ntur                  puni-e-ntur

 

Bəzi mühüm ifadələr:

In puris naturalibus  –  Çılpaq şəkildə

In rem iurisdiction  –  Müdafiə edilən şəxsin sərəncamında olan mülk üzərində məhkəmənin səlahiyyəti

In rerum natura  –  Təbiətdə

In sanguine foedus  –  Qanla bərkilmiş, ağır məhrumiyyətlər hesabına

In saecula saeculorum  –  Bütün dövrlərdə

In servum omnia licent  –  Qullara heç bir məhdudiyyət yoxdur

In statu nascendi  –  Meydana gəlmə ərəfəsində olmaq

In statu pupillari  –  Himayəsi altında

In statu quo (ante)  –  İlkin vəziyyətdə olan

In temporalibus  –  Müvəqqəti nəzərdə tutulmuş şeylər arasında

In tempore opportuno  –  Münasib vaxtda

In toto  –  Bütünlükdə

In utrumque paratus  –  Hər şeyə hazıram

In via iuris  –  Hüquqi çərçivədə

Incipitur  –  Koroner təhqiqatının giriş hissəsində

Incredibibe dictu  –  İnandırıcı hesab olunmayan

Infra dignitate  –  Öz ləyaqətindən aşağıda

Infra iurisdictionem  –  Yurisdiksiya çərçivəsində

Infima species  –  Pis növ

Iniuria realis  –  Öz hərəkətiylə təhqir etmə

Iniuriare qui addideris contumeliam  –  Yeni təhqir formaları ilə təhqir etmək

Iniuria verbalis  –  Sözlə təhqir etmək

Innuendo  –  1)böhtan; 2)paskvil üzrə məhkəmə prosesində hakimin nitqi haradakı paskviliyantın nəyə işarə etməsinə toxunulur

Interdictio aquae et ignis  –  Fakta əsaslanma və ya od,su üzərində qadağa qoymaq

Interpretation abrogans  –  Öldürücü şərh, əks tərəfin dediyi fikrin mənasını yox edən hüquqi norma

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin