Latın dili (31-ci dərs)

Felin I gələcək zamanı – “Futurum I İndicativi Passivi” məlum növ kimi düzəlir. Fərq yalnız şəxs sonluqlarındadır.

Tək halda:

I                            II

para-b-or               doce-bo-r

para-b-eris             doce-b-e-ris

para-b-i-tur            doce-b-i-tur

 

III                          IV

teg-a-r                   puni-a-r

teg-e-ris                 puni-e-ris

teg-e-tur                puni-e-tur

Cəm halda:

I                              II

para-b-i-mur            doce-b-i-mur

para-b-i-mini            doce-b-i-mini

para-b-u-ntur           doce-b-u-ntur

 

III                              IV

teg-e-mur                  puni-e-mur

teg-e-mini                  puni-e-mini

teg-e-ntur                  puni-e-ntur

 

Bəzi mühüm ifadələr:

In puris naturalibus  –  Çılpaq şəkildə

In rem iurisdiction  –  Müdafiə edilən şəxsin sərəncamında olan mülk üzərində məhkəmənin səlahiyyəti

In rerum natura  –  Təbiətdə

In sanguine foedus  –  Qanla bərkilmiş, ağır məhrumiyyətlər hesabına

In saecula saeculorum  –  Bütün dövrlərdə

In servum omnia licent  –  Qullara heç bir məhdudiyyət yoxdur

In statu nascendi  –  Meydana gəlmə ərəfəsində olmaq

In statu pupillari  –  Himayəsi altında

In statu quo (ante)  –  İlkin vəziyyətdə olan

In temporalibus  –  Müvəqqəti nəzərdə tutulmuş şeylər arasında

In tempore opportuno  –  Münasib vaxtda

In toto  –  Bütünlükdə

In utrumque paratus  –  Hər şeyə hazıram

In via iuris  –  Hüquqi çərçivədə

Incipitur  –  Koroner təhqiqatının giriş hissəsində

Incredibibe dictu  –  İnandırıcı hesab olunmayan

Infra dignitate  –  Öz ləyaqətindən aşağıda

Infra iurisdictionem  –  Yurisdiksiya çərçivəsində

Infima species  –  Pis növ

Iniuria realis  –  Öz hərəkətiylə təhqir etmə

Iniuriare qui addideris contumeliam  –  Yeni təhqir formaları ilə təhqir etmək

Iniuria verbalis  –  Sözlə təhqir etmək

Innuendo  –  1)böhtan; 2)paskvil üzrə məhkəmə prosesində hakimin nitqi haradakı paskviliyantın nəyə işarə etməsinə toxunulur

Interdictio aquae et ignis  –  Fakta əsaslanma və ya od,su üzərində qadağa qoymaq

Interpretation abrogans  –  Öldürücü şərh, əks tərəfin dediyi fikrin mənasını yox edən hüquqi norma

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin