Latın dili (30-cu dərs)

Felin I gələcək zamanı (məlum növ) barədə növbəti mühüm qaydaları nəzərinizə çatdırırıq.

III və IV qrup fellərdə I şəxsin təkində fel kökünə “a”, qalan şəxslərdə isə “e” şəkilçisi sonra isə şəxs sonluqları əlavə olunur. Məsələn:

Dicere – demək

Tək hal           Cəm hal

dic-a-m           dic-e-mus

dic-e-s            dic-e-tis

dic-e-t             dic-e-nt

Audire – dinləmək

Tək hal           Cəm hal

audi-a-m         audi-e-mus

audi-e-s           audi-e-tis

audi-e-t            audi-e-nt

“Esse” köməkçi feli Futurum I zamanında aşağıdakı formaya malikdir:

Tək hal            Cəm hal

ero                   erimus

eris                   eritis

erit                    erunt

 

İfadələr:

In iure gentium  –  Beynəlxalq hüquqa görə

In integrum restituere  –  İlkin vəziyyətə gətirmək

In latere  –  Məhkəmə prosesində sədrlik edən hakimlə yanbayan oturmuş məhkəmə heyətinin üzvü

In litem  –  Məhkəmə prosesində tərəflərin mübahisəsi

In limine litus  –  Mülki iddianın başlanğıcında

In medias res  –  İşin məğzi

In mora  –  Vaxtı keçmiş

In nocte consilium  –  Axşamın xeyrindənsə səhərin şəri yaxşıdır

In optima forma  –  Ən yaxşı formada

In omnia paratus  –  Hər şeyə hazır olan

In pari causa  –  1) bərabər hüquqi vəziyyətdə; 2) analoji şəraitdə

In pari materia  –  Analoji halda

In personam  –  Şəxs və ya şəxsiyyət əleyhinə (məhkəmə tədqiqatında)

In personam iurisdiction  –  Məhkəmənin müdafiə edilən şəxsi üzərində olan səlahiyyəti

In posse  –  Mümkün olan,münasib

In prima instantia  –  Birinci mərhələdə

In propria persona  –  Şəxsən özü,yalnız özü

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin