Latın dili (30-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Felin I gələcək zamanı (məlum növ) barədə növbəti mühüm qaydaları nəzərinizə çatdırırıq.

III və IV qrup fellərdə I şəxsin təkində fel kökünə “a”, qalan şəxslərdə isə “e” şəkilçisi sonra isə şəxs sonluqları əlavə olunur. Məsələn:

Dicere – demək

Tək hal           Cəm hal

dic-a-m           dic-e-mus

dic-e-s            dic-e-tis

dic-e-t             dic-e-nt

Audire – dinləmək

Tək hal           Cəm hal

audi-a-m         audi-e-mus

audi-e-s           audi-e-tis

audi-e-t            audi-e-nt

“Esse” köməkçi feli Futurum I zamanında aşağıdakı formaya malikdir:

Tək hal            Cəm hal

ero                   erimus

eris                   eritis

erit                    erunt

 

İfadələr:

In iure gentium  –  Beynəlxalq hüquqa görə

In integrum restituere  –  İlkin vəziyyətə gətirmək

In latere  –  Məhkəmə prosesində sədrlik edən hakimlə yanbayan oturmuş məhkəmə heyətinin üzvü

In litem  –  Məhkəmə prosesində tərəflərin mübahisəsi

In limine litus  –  Mülki iddianın başlanğıcında

In medias res  –  İşin məğzi

In mora  –  Vaxtı keçmiş

In nocte consilium  –  Axşamın xeyrindənsə səhərin şəri yaxşıdır

In optima forma  –  Ən yaxşı formada

In omnia paratus  –  Hər şeyə hazır olan

In pari causa  –  1) bərabər hüquqi vəziyyətdə; 2) analoji şəraitdə

In pari materia  –  Analoji halda

In personam  –  Şəxs və ya şəxsiyyət əleyhinə (məhkəmə tədqiqatında)

In personam iurisdiction  –  Məhkəmənin müdafiə edilən şəxsi üzərində olan səlahiyyəti

In posse  –  Mümkün olan,münasib

In prima instantia  –  Birinci mərhələdə

In propria persona  –  Şəxsən özü,yalnız özü

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin