Latın dili (3-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hər kəsə salam 🙂 Ötən dərsimizdə biz fonetikanın 1-ci hissəsini – saitləri öyrəndik.Bu gün isə sizinlə samitləri təhlil edəcəyik.

1) İlk olaraq C,c hərfindən danışaq.. Bu hərf “e,i,y” və hər iki diqraf qarşısında gələrsə,biz onu “ts” kimi (rus dilindəki “ц” kimi) oxuyacağıq. Qalan bütün hallarda isə bu hərf “k” kimi tələffüz ediləcək.

cena – nahar              Caesar – Sezar

civis – vətəndaş          Carmen – mahnı

Cyprus – Kipr          coepere – götürmək

2) “Ti” birləşməsi sait qarşısında gələrsə,onun tələffüzü “tsi” olacaq.

Ratio – ağıl,zəka

Latium – Latsia

Lakin, “ti” birləşməsi “s,x,t” hərflərindən sonra gələrsə,birləşmə yazıldığı kimi səslənəcək.

mixtio – qarışıq

Attius – Attiy

bestia – vəhşi heyvan

3) Saitin qarşısında “qu” birləşməsi gəldikdə,bu birləşmə “kv” kimi tələffüz ediləcək.

aqua – su

antiquus – qədim

quinque – beş

4) “Bəs,“ngu” birləşməsini necə tələffüz edəcəyik?” deyə sual versəniz,deyə bilərik ki,bu birləşmə “nqv” kimi səslənir.

lingua – dil

sanguis – qan

5) “S,s”hərfi iki sait arasında gəldikdə “z” kimi oxunur.

rosa – qızılgül

Asia – Asiya

causa – səbəb

İndi isə dostlar,latın dilinə yunan dilindən keçən birləşmələrin necə tələffüz edildiyinə nəzər salaq.

6) “ch” birləşməsi “x” kimi;

schola – məktəb

charta – xəritə

7) “ph” birləşməsi “f” kimi;

physica – fizika

trimphus – qələbə

8) “rh” birləşməsi “r” kimi;

Rhenus – Reyn

arrha – beh

9) “th” birləşməsi “t” kimi;

thea – çay

mentha – nanə

10) “X,x” hərfi iki sait arasında gəldikdə, “kz” kimi, digər hallarda isə “ks” kimi tələffüz olunur.

exemplar – nüsxə

exemplum – misal

Lex – qanun

vox – səs

Qeyd edək ki,

1) Latın dilində “l” hərfi yumşaq səslənir. Məsələn : silva – meşə, albus -ağ, malus – pis və s.

2) Digər Avropa dillərindən fərqli olaraq latın dilində “h” hərfi tələffüz edilir. Məsələn : homo – insan , honestus – namuslu və s.

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin