Latın dili (29-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Felin I gələcək zamanı (məlum növ) – “Futurum I İndicativi activi” bu günki dərsimizin əsas mövzusudur..

Latın dilində felin I gələcək zamanı yaxın gələcəyi bildirir və hərəkətin tez bir zamanda baş verəcəyini göstərir. Buna görə də çox vaxt indi sözü vasitəsilə tərcümə edilir.

I və II qrupa aid olan fellərin I gələcək zaman forması fel kökünə b şəkilçisi və məlum növün şəxs sonluqlarını artırmaqla düzəlir.Lakin II şəxsin təkindən başlayaraq b şəkilçisi ilə şəxs sonluqları arasına i saiti əlavə olunur.III şəxsin cəmində isə i saiti u ilə əvəz olunur.(i saiti tələffüzü asanlaşdırmaq üçün artırılır,o heç bir qrammatik funksiya daşımır). Məsələn:

omare  –  bəzəmək

tək hal :                cəm hal:

I orna-b-o             orna-bi-mus

II orna-bi-s            orna-bi-tis

III orna-bi-t           orna-bu-nt

respondere – cavab vermək

tək hal :                 cəm hal:

responde-b-o          responde-bi-mus

responde-bi-s          responde-bi-tis

responde-bi-t           responde-bu-nt

 

İfadələr:

In deposito  –  Saxlanılmada,qoruyub saxlanmaya

In distans  –  Kənarda

In dorso  –  Sənədin arxasında

In dubio abstine  –  Şübhə edərkən özünü saxla,fikrini deməyə tələsmə

In dubio pro reo  –  Müqəssirin xeyrinə olan şübhə zamanı

In esse  –  Hal-hazırki

In extremis  –  Ölüm qabağı

In extenso  –  Tam mənada,bütövlükdə

In faciae curiae  –  Məhkəmə qarşısında

In fidem  –  Etibarnaməyə əsasən

In fine  –  Sonda,nəhayətdə

In flagranti crimine deprehensi  –  Cinayət başında tutulmaq

In flagranti delictio  –  Oğurluq törədilən yer

In foro  –  Məhkəmədə

In fraudem legis  –  Qanuna məhəl qoymamaq

In iudicio  –  Məhkəmə prosesi formasında

In iure cessio  –  Hüquqa güzəşt,həmin hüquqa aid olan iddianın doğruluğunu qəbul etmək

In indicando criminosa est celeritas  –  Mühakimə zamanı tələsmək təhlükəlidir

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin