Latın dili (28-ci dərs)

Latın dilində sözönlərindən (praepositiones) də geniş istifadə edilir. Bu sözönləri əsasən accusativus, ablativus halları ilə işlənir.

A,ab – dan,dən kimi tərcümə edilir, hərəkətin kim tərəfindən icra olunduğunu bildirir,ablativus halı ilə işlənir.

E,ex – dan,dən kimi tərcümə olunur, çıxış nöqtəsini bildirir.

İn – da,də kimi tərcümə edilərək yer bildirir. Ablativus halı ilə işlənsə də təsirlik halla da istifadə oluna bilər.Bu zaman o “haraya?” sualına cavab verəcək.

Ad – yanına, apud – yanında kimi tərcümə edilsə də cümlədən asılı olaraq da,də kimi də tərcümə edilə bilər.

Pro – uğrunda kimi tərcümə olunur və ablativus halı ilə işlənir.

De – həm haqqında kimi, həm də dan,dən kimi tərcümə edilir.

 

Yeni ifadələr :

Hominem quaero – Adam axtarıram : əlimdə fənər günün günorta çağı böyük bir bazar meydanında adam axtarıram (Dioqen – qədim yunan filosofu)

Homo sapiens – Ağıllı insan

Homo sum,humani nihil a me alienum puto – Mən insanam və insana məxsus olan heç nə mənim üçün yad deyil (Terensist)

Honesta fama melius est pecunia – Xoş xəbər puldan da qiymətlidir

Honoris causa – Elmi xidmətlərinə görə

Honores mutant mores – Şərəf, mədhiyyə insanı dəyişir

Hortus siccus – Herbari, quru bağ

Hostis humani generis – İnsanların düşməni

Hostium munera non munera – Düşmənin hədiyyəsi əsl hədiyyə deyil

Ianuis clausis – Bağlı qapı arxasında

Ibi victoria ubi concordia – Qələbə razılıqla əldə edilir

Idea dubia – Şübhəli ideya

Idea falsa – Səhv ideya

Idea ficta – Uydurulmuş ideya

Idea fixa – İnadlı və ya zəhlətökən

Identitas notionum – Eynilik,bənzərlik

Ignoramus – İşdə cinayət tərkibi olmadığından iş xətm olunur

Ignoratio elenchi – Müəyyən fikri təkzib etmək üçün sübuta malik olmamaq

Ignorare legis est culpa – Qanunu bilməmək cəzaya məhkum olmaqdır

Ignorantia non est argumentum – İşin mahiyyətini bilməmək sübut deyil

Ignotum per ignotius – Bir anlayış digər anlayışın tərkibində müəyyən olunur

Ignis fatuus – Qeyri-real

Immissio bonorum – Vərəsəliyə daxil olmaq

Imperium in imperio – Dövlət içində dövlət

Imperitia pro culpa habetur – Savadsızlıq günah kimi qəbul olunur

Imperium summum – Ən yüksək hakimiyyət

Imperare sibi maximum imperium est – Öz üzərində hakim olmaq ən böyük hakimiyyətdir

In absentia – Kiminsə iştirakı olmadan, qiyabi yolla

In articulo mortis – Ölüm yatağında

In banco – Tam tərkibdə (məhkəmə barəsində)

In camera – Məhkəmə otağında, gizli iclasda

In custodiam dare – Həbs etmək

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin