Latın dili (27-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hər kəsə salam!) Ötən dərsimizdə felin bitməmiş keçmiş zamanı (məlum növ) barədə danışdıq. Bu gün isə felin bitməmiş keçmiş zamanının məchul növü haqda məlumatı təqdim edirik.

Bu haqda qısaca məlumat verərək deyə bilərik ki,felin bitməmiş keçmiş zamanının məchul növü eynilə məlum növ kimi düzəlir.Fərq isə yalnız şəxs sonluqlarındadır.

Tək halda

I                         II

para-ba-r                   doce-ba-r

para-ba-ris                 doce-ba-ris

para-ba-tur                 doce-ba-tur

III                         IV

teg-eba-r                    puni-eba-r

teg-eba-ris                  puni-eba-ris

teg-eba-tur                  puni-eba-tur

Cəm halda

I                          II

para-ba-mur             doce-ba-mur

para-ba-mini            doce-ba-mini

para-ba-ntur            doce-ba-ntur

III                         IV

teg-eba-mur              puni-eba-mur

teg-eba-mini              puni-eba-mini

teg-eba-ntur               puni-eba-ntur

 

Yeni ifadələr:

Habeas corpus ad deliberandum et recipiendum  –  Məhkum edilənin cinayət edilən yerin məhkəməsinə verilməsi barədə məhkəmə hökmü

Habeas corpus ad faciendum et recipiendum  –  İşin yuxarı instansiyalı məhkəməyə verilməsi üçün məhkəmənin hökmü

Habeas corpus ad prisequendum  –  Nəzarət altında saxlanan şəxsin cinayət törədilən yerin məhkəməsinə verilməsi barədə məhkəmənin hökmü

Habeas corpus ad satisfaciendum  –  Hökmü icra etmək üçün verilən məhkəmə hökmü

Habeas corpus ad subiiciendum  –  Məhkum edilmiş şəxsin məhkəməyə verilməsi barədə hökm

Habeas corpus ad testificandum  –  Nəzarət altında saxlanan şahidin məhkəməyə gətirilməsi barədə məhkəmənin hökmü

Habeas corpus cum causa  –  İşin yuxarı instansiyalı məhkəməyə verilməsi barədə məhkəmənin hökmü

Habera facias (possessionem) –  Əmlaka sahib çıxma barədə məhkəmə sərəncamı

Habeto tibi res tuas  –  Öz əşyalarını götür get (Boşanma hallarında deyilir)

Habere visum  –  Birisinin əmlakına baxış keçirmək barədə məhkəmə hökmü

Here ab intestato  –  Vəsiyyətnamə olmadığından varis

Hereditas iacens  –  Vərəsəliyi hələ qəbul edilməmiş varis

Here legitimus  –  Qanuni varis

Heredes proximi  –  Ən yaxın varis

Hereditas personam defuncti sustinet  –  Vərəsə edilmiş mal ölənin şəxsiyyətini yaşadır (Roma hüquqşünaslarının vərəsəlik barədə işlətdikləri yalançı ifadə forması)

Hoc anno  –  Bu il

Hoc loco  –  Bu yerdə

Hoc sensu  –  Bu mənada

Hoc tempore  –  Bu anda

Hox volo,sic iubeo,sit pro ratione voluntas  –  Mən belə istəyirəm,mən deyən kimi olacaq (Roma imperatorlarının tövsiyələri)

Homo faber  –  Müasir dövrün adamı

Homo habilis  –  Bacarıqlı insan

Homo locum ornat,non hominem locus  –  İnsan mühiti bəzəyir,mühit insanı yox

Homo novus  –  Özündən razı adam, sonradan görən

Hominem non odi,sed eius vitia  –  İnsanın özü yox,onun pis əməlləri daha çox nifrət doğurur

Homo proponit sed Deus disponit  –  Hər şey allahın əlindədir

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin