Latın dili (25-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu gün yeni mövzu olan – Qayıdış əvəzliyi (Pronomen Reflexivum) mövzusu barəsində danışacağıq.

Latın dilində qayıdış əvəzliyi yalnız III şəxsin təkində işlənir. I və II şəxslərdə onun yerinə müvafiq şəxs əvəzliklərindən istifadə edilir.

Qayıdış əvəzliyinin hallanması :

Nom : –

Gen : sui

Dat : sibi

Acc : se

Abl : se

Gördüyümüz kimi adlıq halındq qayıdış əvəzliyinin forması yoxdur.Qayıdış əvəzliyi də “cum” bağlayıcısı ilə ablativus halında bitişik yazılır. Məsələn:

İn aqua me video – Suda öz əksimi görürəm

İn aqua te vides – Suda öz əksini görürsən

İn aqua se videt – Suda öz əksini görür

Vocat secum amicos suos – O öz dostlarını (özü ilə) çağırır

Vocant secum amicos suos – Onlar öz dostlarını (özləri ilə) çağırırlar

 

Yeni ifadələr :

Faber est quisque suae fortunae – Hər kəs öz taleyinin ağasıdır

Factum (pl.-facta) – 1) işlərin gedişi, vəziyyətin təsvir edilməsi; 2) sənəd, rəftar

Facta concludentia – İkinci dərəcəli faktlar

Fecere de necessitate virtutem – Zəruri olanı yaxşılığa çevirmək

Factum probandum – Sübut tələb edən fakt

Factum probans – Əlavə fakt,sübutedici fakt

Facile princeps – Asanlıqla qalib gələn şəxs rəhbər hesab olunur

Fac simile – Təkrar et

Fac totum – Etibarlı şəxs

Fallax species rerum – Xarici görkəm aldadıcı olur

Falsa lectio – Müxtəlif şərh

Falsus in uno,falsus in omnibus – Bir işdə yalançı olan kəs bütün işlərdə yalançı olar; Şahid bir dəfə səhv izahat versə hakimin ixtiyarı var ki,onun qalan izahatlarını qəbul etməsin

Fames optimum condimentum – Aclıq ən yaxşı ədviyyat hesab olunur

Fama nihil est celerius – Xəbər çox tez yayılır

Fatum est series causarum – Tale bir neçə səbəbin məcmusudur

Favor defensionis – Müdafiənin üstünlüyü

Feci,quod potui,faciant meliora potentes – Mən bacardığımı etdim,qoy, məndən sonrakılar məndən də yaxşı etsinlər

Felix qui potuit rerum cognoscere causa – O kəs xoşbəxtdir ki,hadisələrin səbəbini anlayır

Festinum remedium – Vaxtında edilmiş kömək

Fiat iustitia,pereat mundus – Dünya dağılsa da qoy haqq zəfər çalsın

Fictio iuris – Hüquqi fiksiya

Fieri facias – Cavabdeh şəxsin cəzasının onun əmlakı üzərinə keçirilməsi

Fieri feci – İcra vərəqəsinin üstündə “cəzalandırılır” yazılır

Finia coronat opus – Məqsəd çəkilən xərci ödəyir

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin