Latın dili (20-ci dərs)

II növ hallanmaya isimlərdənn başqa kişi və orta cinsli sifətlər və mənsubiyyət əvəzlikləri də aiddir.Onlar cinsə və kəmiyyətə görə isimlərlə uzlaşıb eynilə isimlər kimi hallanmırlar. Sifətlər və mənsubiyyət əvəzlikləri haqda növbəti dərslərimizdə daha geniş məlumat veriləcək..

S (tək)                     Pl (cəm)                                S (tək)                 Pl (cəm)

discipulus bonus                                                    periculum magnum

discipulus bonus         discipuli boni                    periculum magnum    pericula magna

discipuli boni              discipulorum bonorum       periculi magni      periculorum magnorum

discipulo bono            discipulis boni                   periculo magno     periculis magnis

discipulum bonum       discipulos bonos               periculum magnum    pericula magna

discipulo bono             discipulis bonis                 periculo magno         periculis magnis

S (tək)                  Pl (cəm)

meus populus

meus populus        mei populi

mei populi             meorum populorum

meo populo           meis populis

meum populum      meos populos

meo populo            meis populis

mee popule             –

 

Bəzi vacib ifadələr:

Crimen furti   –   Oğurluqla nəticələnən cinayət işi

Crimen incendi   –   Yandırma ilə nəticələnən cinayət işi

Crimen innominatum   –   Qeyri-təbii cinayət işi

Crimen raptus   –   Zorla(n)ma

Crimen sacrilegii   –   Müqəddəs varlığın təhqirində ittiham

Cuius commodum,eius periculum   –   Kim gəlir gtürürsə o da risk edir

Cuius regio, eius religio   –   Hakimiyyət kimdədirsə din də onun tərəfindədir

Culpa   –   Günah,təqsir

Culpa in eligenda   –   Kim öz nəzarətində olan şəxsə lazımi diqqət yetirmirsə özü də cəzalandırır

Culpa in inspiciendo   –   Günah seçimdədir

Culpa lata   –   Ağır günah

Culpa lata dolo comparatur   –   Kobud səhv bicliklə bərabərləşdirilir

Cum grano salis   –   Böyük ehtiyat hesabına

Cum sunt partium iura obscura,reo favendum est potius,quam actori   –   Tərəflərin hüquqları məlum olmayanda iddiaçını deyil,cavabdeh şəxsi günahlandırmaq lazımdır

Curator bonorum   –   Əmlak üzərində qəyyumluq

Currente calamo   –   Cəld və düşünmədən

Currriculum vitae   –   Tərcümeyi-hal

Custom morum   –   Əxlaq qaydalarının keşikçisi

Damnatus   –   İttiham olunmuş şəxs, İddianı uduzan adam

Damnum absque iniuria / damnum absque (sine) iniuria (ess patest)   –   Qanun pozuntusuna yol vermədən zərər çəkmə

Damnum emergens   –   Müsbət ziyan

Damnum emergens et lucrum cessans   –   Həqiqi itki və itirilmiş mənfəət

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin