İspan dili (18-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Qrammatikadan ötən dərsimizin davamını təqdim edirik..

3-cü qrup feli birləşmələrə sonu -entir, -erir, -ertir ilə bitən fellər daxildir. (Hansı sözlər ki,kökündəki e saiti ie kimi diftonqlanır.

Diftonqlaşma Presente de Indicativo – un təkində bütün növlərə, cəmdə 3-cü şəxsə, Presente de Subjuntivo,Pretérito Imperfecto de Subjuntivo bütün kəmiyyət və cinslərinə,Pretérito Perfecto Simple-da 3-cü şəxsin tək və cəmində “i”-yə çevrilir:

e —> ie или e —> ie: sentir (hiss etmək), preferir (üstünlük vermək), mentir (yalan demək), advertir (xəbərdarlıq etmək), сonvertir (yığışdırmaq).

IV qrupa kökdəki u saitinin ue-yə çevrildiyi feli birləşmələr daxildir. Bu  Presente de Indicativo – un təkində bütün şəxslərdə,cəmində 3-cü şəxsdə, Presente de Subjuntivo и Pretérito Imperfecto de Subjuntivo-un bütün kəmiyyət və şəxslərində baş verir.
Kökdəki o saiti tək və cəm halın 3-cü şəxsində u-ya çevrilir Pretérito Perfecto Simple-da :

о —> uе: dormir (yatmaq), morir (ölmək).

V qrupa aid fellər -сеr (hacer-dən başqa ) və -ducir ilə bitir. Bu qrupdakı fellərin samiti zc-yə çevrilir(tək halın 1-ci şəxsində Presente de Indicativo-da, Presente de Subjuntivo-un bütün kəmiyyət və şəxslərində). Bununla yanaşı -ducir ilə bitən fellər (Pretérito Perfecto Simple vəPretérito Imperfecto de Subjuntivo -da) “c” samiti “j”-yə dəyişir (bütün kəmiyyət və şəxslərdə):

c -> zc: conocer (bilmək),agradecer (təşəkkür etmək), сrecer (böyümək), producir (istehsal etmək).

VI qrup. Bu qrupa sonu -uir şəkilçisi ilə bitən y samitinin -a, -e, -o saitləri ilə birgə işləndiyi sözlər daxildir.
Bu Presente de Indicativo-un tək halının bütün şəxslərində və cəm halının 3-cü şəxsində, həmçinin Presente de Subjuntivo və Pretérito Imperfecto de Subjuntivo – un bütün kəmiyyət və şəxslərində:
uir —> uyo, uye, uya : construir (inşa etmək), destruir (məhv etmək), constituir (qurmaq).

Lüğət:

Feliz ano nuevo   –   Yeni ilin mübarək!

Feliz cumplenaos   –   Xoşbəxt illər!

Cuanto cuesta?   –   Nə qədər?

Puedes escribirlo?   –   Bunu yaza bilərəm?

Que te mejores pronto   –   Yaxında yaxşı olsun

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin