Latın dili (17-ci dərs)

Hər kəsə salam! Bu günki dərsimiz bağlayıcılar mövzusuna aid olacaq.

Latın dilində ən çox işlənən bağlayıcılar bunlardır:

  1. Tabelilik bildirən bağlayıcılar – buraya “et – və“,  “ac – və,isə“,   “etiam – isə“, “at(que) – lakin“, “quoque – həmçinin“.

2. Əskiklik,qarşıdurma bildirən bağlayıcılar – “sed – lakin,ancaq“, “autem – isə“, “tamen – lakin“.

3. Bölgü bildirən bağlayıcılar – “vel – ya“, “vel..vel – ya..ya“, “aut – ya“, “si (sive) – əgər“.

 

Bəzi vacib ifadələr:

Causa – səbəb, sazişin məqsədi

Causa activa – mövcud səbəb

Causa causalis – ən əsas səbəb

Causa cognita – işin gedişatı ilə tanış olduqdan sonra

Causa corporalis – fiziki səbəb

Causa efficiens – mövcud səbəb

Causa essendi – mövcud olmanın səbəbi

Causa formalis – formal səbəb

Causa iusta – qanuni əsaslanma

Causa libera in actio – könüllü törədilmiş əməl

Causa materialis – əşyaya aid olan səbəb

Causa movens – hərəkətverici səbəb

Causa occasionalis – təsadüfi səbəb

Causa privata – xüsusi şəxsi iş

Causa principalis – başlıca səbəb

Causa proxima,non remota spectatur – Ən uzaq səbəb deyil,əksinə ən yaxın səbəb əsas götürülür

Causa publica – ictimai iş

Caveat – 1) protest,etiraz,xəbərdarlıq,ehtiyat tədbiri,  2) məhkəmə prosesini dayandırma 3)özgə şəxsə patent verməmək barədə ərizə

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin