Latın dili (17-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hər kəsə salam! Bu günki dərsimiz bağlayıcılar mövzusuna aid olacaq.

Latın dilində ən çox işlənən bağlayıcılar bunlardır:

  1. Tabelilik bildirən bağlayıcılar – buraya “et – və“,  “ac – və,isə“,   “etiam – isə“, “at(que) – lakin“, “quoque – həmçinin“.

2. Əskiklik,qarşıdurma bildirən bağlayıcılar – “sed – lakin,ancaq“, “autem – isə“, “tamen – lakin“.

3. Bölgü bildirən bağlayıcılar – “vel – ya“, “vel..vel – ya..ya“, “aut – ya“, “si (sive) – əgər“.

 

Bəzi vacib ifadələr:

Causa – səbəb, sazişin məqsədi

Causa activa – mövcud səbəb

Causa causalis – ən əsas səbəb

Causa cognita – işin gedişatı ilə tanış olduqdan sonra

Causa corporalis – fiziki səbəb

Causa efficiens – mövcud səbəb

Causa essendi – mövcud olmanın səbəbi

Causa formalis – formal səbəb

Causa iusta – qanuni əsaslanma

Causa libera in actio – könüllü törədilmiş əməl

Causa materialis – əşyaya aid olan səbəb

Causa movens – hərəkətverici səbəb

Causa occasionalis – təsadüfi səbəb

Causa privata – xüsusi şəxsi iş

Causa principalis – başlıca səbəb

Causa proxima,non remota spectatur – Ən uzaq səbəb deyil,əksinə ən yaxın səbəb əsas götürülür

Causa publica – ictimai iş

Caveat – 1) protest,etiraz,xəbərdarlıq,ehtiyat tədbiri,  2) məhkəmə prosesini dayandırma 3)özgə şəxsə patent verməmək barədə ərizə

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin