Latın dili (15-ci dərs)

Hər kəsə salam! Bu günki dərsimizdə felin inkar forması haqda bildiklərimizi sizinlə paylaşacağıq.

Latın dilində felin inkar forması “non” inkar hissəciyi vasitəsilə düzəlir.

Bunu misallarla göstərək..

Marcus laborat. – Markus işləyir.

Marcus non laborat. – Markus işləmir.

Əgər cümlədə inkar əvəzlikləri və ya inkar zərfləri olarsa onda inkar hissəciyi işlənmir. Məsələn :

Nemo venit – Heç kim gəlmədi.

Nunquam videbis – Heç vaxt görməyəcəksən.

Nihil agit – Heç nə etmir.

Natura nihil gignit sine causa – Təbiət səbəbsiz heç nə yaratmır.

 

Bəzi mühüm ifadələr :

Bellum frigium – Soyuq müharibə

Bellum omnium contra omnes – Hamının üsyanı hamıya qarşıdır.

Bis vincit qui se vincit – O kəslər iki dəfə qalib gəlir ki,ilk əvvəl özünə qalib gəlir.

Bonum avitum – Nəslən gələn əmlak, ata-baba mülkü

Bonorum cessio – Əmlakın güzəşti

Boni et legales homines – Ədəb-ərkanlı və qanuna tabe olan adamlar

Bona fide – Vicdanla,insafla,mürvətlə

Bona fugivitorum – Qaçqın əmlakı

Bona gratia matrimonium dissolvitur – Hər iki tərəfin razılığı ilə nikah pozulur

Bona hereditaria – Vərəsə edilmiş əmlak

Boni iudicis est ampliare iustitiam – Yaxşı hakimə xas xüsusiyyət qanunu tamamlamaqdır

Bona mente – Xoş niyyətlərlə

Bonis non amovendis – Mübahisə obyektinin yerinin dəyişdirilə bilməməsi barədə məhkəmənin hökmü

Bona vacantia – Sahibsiz əmlak

Brevi iudicialia – Məhkəmənin sərəncamı,hakimin qərarı

Brevi manu – Qısaca olaraq,rəsmiyyətə varmadan

Brutum fulmen – Boş hədələr

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin