Latın dili (15-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hər kəsə salam! Bu günki dərsimizdə felin inkar forması haqda bildiklərimizi sizinlə paylaşacağıq.

Latın dilində felin inkar forması “non” inkar hissəciyi vasitəsilə düzəlir.

Bunu misallarla göstərək..

Marcus laborat. – Markus işləyir.

Marcus non laborat. – Markus işləmir.

Əgər cümlədə inkar əvəzlikləri və ya inkar zərfləri olarsa onda inkar hissəciyi işlənmir. Məsələn :

Nemo venit – Heç kim gəlmədi.

Nunquam videbis – Heç vaxt görməyəcəksən.

Nihil agit – Heç nə etmir.

Natura nihil gignit sine causa – Təbiət səbəbsiz heç nə yaratmır.

 

Bəzi mühüm ifadələr :

Bellum frigium – Soyuq müharibə

Bellum omnium contra omnes – Hamının üsyanı hamıya qarşıdır.

Bis vincit qui se vincit – O kəslər iki dəfə qalib gəlir ki,ilk əvvəl özünə qalib gəlir.

Bonum avitum – Nəslən gələn əmlak, ata-baba mülkü

Bonorum cessio – Əmlakın güzəşti

Boni et legales homines – Ədəb-ərkanlı və qanuna tabe olan adamlar

Bona fide – Vicdanla,insafla,mürvətlə

Bona fugivitorum – Qaçqın əmlakı

Bona gratia matrimonium dissolvitur – Hər iki tərəfin razılığı ilə nikah pozulur

Bona hereditaria – Vərəsə edilmiş əmlak

Boni iudicis est ampliare iustitiam – Yaxşı hakimə xas xüsusiyyət qanunu tamamlamaqdır

Bona mente – Xoş niyyətlərlə

Bonis non amovendis – Mübahisə obyektinin yerinin dəyişdirilə bilməməsi barədə məhkəmənin hökmü

Bona vacantia – Sahibsiz əmlak

Brevi iudicialia – Məhkəmənin sərəncamı,hakimin qərarı

Brevi manu – Qısaca olaraq,rəsmiyyətə varmadan

Brutum fulmen – Boş hədələr

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin