Latın dili (14-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Son iki dərsimizdə felin məlum növü barədə danışmışıq. Bu gün isə felin məchul növü barədə bilikləri sizinlə paylaşacağıq.

Felin məchul növü eynilə məlum növ kimi düzəlir.Fərq isə yalnız şəxs sonluqlarındadır.

Bir müstəsna hal olaraq indiki zamanda III qrup fellərində II şəxsin təkində “i” saiti “e” ilə əvəz edilir. Həmçinin gələcək zaman formasında da I və II qrup fellərində bu qayda özünü göstərir.

I               II             III         IV

Singularis (tək halda)

I par-or   doce-or     tegor      puni-or

II para-ris   doce-ris   tege-ris  puni-ris

III para-tur  doce-tur  tegi-tur  puni-tur

Pluralis (cəm halda)

I para-mur  doce-mur  teg-i-mur  puni-mur

II para-mini  doce-mini  tegi-mini  puni-mini

III para-ntur  doce-ntur  teg-u-ntur  puni-u-ntur

 

Yeni ifadələrimiz :

Aquila non captat muscas – Qartal heç vaxt milçək tutmaz. (Yəni nəcib insanlar heç vaxt alçaq iş tutmaz)

Aquilam volare doces – Biləni öyrətmə, bilənlərə bilik verməyə çalışma

Arcades ambo – Eyni zövqlü insanlar

Argumentum ambiguum – İkimənalı sübut

Argumentum ad crumenam – Müsahibin maddi marağına əsaslanan sübut

Argumentum ad iudicium – Sağlam düşüncəyə söykənərək

Argumentum ad ignorantiam – Müsahibin məlumatsızlığına əsaslanan dəlil

Argumentum ad hominem – İnsanlara tətbiq olunan dəlil

Argumentum ex silentio – Susmaqla sübuta yetirmək

Arbitrium liberum – Məhkəmənin sərbəst çıxardığı qərar

Artem non odit nisi ignarus – İncəsənətə nifrət yalnız nadan adamlara xasdır

Articulus secretissimus – Müqavilənin ən gizli hissəsi

Auctoritas rei iudicatae – Məhkəmənin qərarının nüfuzu

Aucupia verborum sunt iudice indigna – Xırdaçılıq hakimin ləyaqətinə xələl gətirir

Audietur et altera parcs – İmkan verin qarşı tərəfin də mövqeyi dinlənilsin

Audita querela – Ortaya çıxan yeni sübutlara görə verilmiş yeni məkhəmə qərarı ilə bağlı nəticələri aradan qaldırmaq üçün cavabdehin iddiasına əsasən işə yenidən baxılması üçün verilmiş məhkəmə hökmü

Aut cum scuta,aut in scuta – Ya sipərlə birlikdə,ya da qalxanın üstündə (Yəni döyüşdə ya sipərlə qalib gələcəksən ya da qalxanın üstündə cənazən gedəcək)

Aut vincere aut mori – Qalib gəlmək və ya ölmək

Avirandum – Məhkəməyə başlamazdan öncə vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi

Avisatio de periurio – Saxta ifadəyə görə məsuliyyət daşıdığın üçün xəbərdarlıq

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin