Latın dili (1-ci dərs)

Əlifba

Latın qrafikalı əlifbaya sahib olsaq da bəzi nüansları nəzərinizə çatdırmaq istəyirik.

Hərf          Hərfin adı          Tələffüz

A a            a                      a

B b            be                    b

C c             tse                   ts

D d             de                    d

E e              e                     e

F f               ef                    f

G g             qe                    q

H h              ha                   h

İ i                i                      i

K k              ka                    k

L l               el                     l

M m            em                   m

N n             en                    n

O o             o                      o

P p              pe                    p

Q q              kü                    kü

R r               er                     r

S s               es                     s,z

T t                te                     t

U u               u                      u

V v               ve                     v

X x               iks                    ks

Y y               ipsilon               i

Z z               zeta                  z

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin