Koreyaca Dərsləri-Şəxs Əvəzlikləri (Dərs 6)

Dərsin müəllifi Ayşən Hacıyeva dərs:Şəxs Əvəzlikləri

Koreyaca birindən bəhs edərkən ya da qarşımızdakı şəxslə danışan zaman,  əgər o şəxs bizdən çox böyük biri deyilsə (nənə, baba və s.), yaxud hər hansı statusa sahib deyilsə (müdir, prezident, drektor, müəllim və s.) o şəxsin adının sonuna sadəcə 씨[şi] əlavəsi artıraraq xitab edilir.

Amma əgər qarşımızdakı şəxs  statusu olan biridirsə, onun ünvanına 님 [nim] əlavəsini artıraraq xitab edirik. Məsələn:

선생 [sonseng] – müəllim

Xitab şəkli:

선생님 [sonsengnim] – müəllim

사장 [sacang] – prezident

Xitab şəkli:

사장님[sacangnim] – prezident

어머님 [omonim] – ana

아버님 [abonim] – ata

부모님 [bumounim] – valideyin

 

Xitab edilən şəzsə görə sözlərin son sonuna artırılan əlavlərin dəyişməsi kimi Koreya dilində şəxs əvəzlikləri də Azərbaycan dilindən biraz fərqli olaraq xitab edilən şəxsə görə dəyişir. Biz bunu rəsmi və qeyri-rəsmi (daha səmimi / sıradan) forma deyə ayıracayıq.

Koreya dilində istifadə edilən şəxs əvəzlikləri bunlardır:

저 [co] – Mən

나 [na] – Mən (qeyri-rəsmi)

당신 [tangşin] – Sən

너 [no] – Sən (qeyri-rəsmi)

그 [kı] – O (kişilər üçün)

그녀 [kınyo] – O (qadınlar üçün )

저희 [cohhıi] – Biz

우리 [uri] – Biz (qeyri-rəsmi)

단신들 [tangşindıl] – Siz

너희 [nohıi] – Siz (qeyri-rəsmi)

그들 [kıdıl] – Onlar

이 [i] – bu

그 [kı] – o

저 [co] – o / oradakı

Qeyd 1: Bu son üç əvəzlik isə işarə əvəzliyi olaraq istifadə edilir və irəliləyən dərslərimizdə daha geniş izah veriləcəkdir.

Qeyd 2: Şəxs əvəzliyi kimi öyrənəcəyimiz 저 [co] əvəzliyi işləndiyi cümlədən asılı olaraq işarə əvəzliyi kimi də çıxış edir. Bunu da növbəti dərslərimizdə daha geniş öyrənəcəyik.

Qeyd 3: Şəxs əvəzlikləri bəhsində diqqət yetirməyiniz gərəkən bir digər şey isə, 그 [kı] əvəzliyidir. Bu əvəzlik sadəcə kişi cinsi üçün istifadə edilir və o deməkdir. Lakin onun cəm forması olan 그들 [kıdıl] üçün bu qayda uyğun deyil. 그들 əvəzliyi həm qadın, həm də kişi cinsinə xitab eddərkən istifadə edilə bilir.

Əvəzlikləri istifadə edərkən cümlənizin quruluşuna və xitab şəklinə diqqət etməlisiniz. Əgər cümlə rəsmi formada qurulub və sonu ~입니다 [ imnida] ilə bitirsə, qeyri-rəsmi formalardan istifadə edilmir. İrəliləyən dərslərimizdə bu dərsdə öyrəndiyimiz şəxs əvəzliklərinin cümlədə istifadə qaydaları haqqında daha geniş bəhs ediləcəkdir.

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin