Koreyaca Dərsləri-İndiki Zaman(Dərs 5)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İndiki Zaman(현재 시제)-Dərsin müəllifi Ayşən Hacıyeva

Koreya dilində hər hansı bir feli indiki zamanda istifadə etmək üçün felin kökünə aşağıdakı əlavaləri artırmaq lazımdır. 1. 아요 [a-yo] 2. 어요 [o-yo] 3. 여요 [yo-yo] Bu əlavələrin fellərlə istifadəsinə baxaq:

1. Əgər fel kökünün son saiti ㅏ[a] və ya ㅗ [o] isə, 아요 [a-yo];

2. İndiki zaman Koreya dilində hər hansı bir feli indiki zamanda istifadə etmək üçün felin kökünə aşağıdakı əlavaləri artırmaq lazımdır.

  1. 아요 [a-yo] 2. 어요 [o-yo] 3. 여요 [yo-yo]

Bu əlavələrin fellərlə istifadəsinə baxaq:

  1. Əgər fel kökünün son saiti ㅏ[a] və ya ㅗ [o] isə, 아요 [a-yo];
  2. Əgər fel kökünün son saiti ㅏ və ㅗ deyil,ㅣ[i], ㅡ [ı], ㅜ [u], ㅓ [o] isə 어요 [o-yo] artırılır.
  3. Lakin bir tək 하다 [ha-da] felinin kökü olan 하 [ha] 여요 [yo-yo] əlavəsini qəbul edir.

Nümunələrə diqqət edək:

  1. 가다 [qa-da] = getmək Fel kökünün sonundakı 다 [da] hissəciyi atılır və kökünün son saitinə uğun olaraq əlavalər artırıldığını nəzərə alaraq 가 felinin kökünün son saitinə diqqət edirik. Sait ㅏ [a] olduğundan qaydaya uyğun olaraq, 아요 [a-yo] əlavəsi artırılacaq. 가다 = 가 가 + 아요 = 가요 [qa-yo] – gedirəm/ gedirsən/ gedir
  2. 먹다 [moq-da] = yemək Fel kökü 먹 [moq], son saiti isə ㅓ [o] olduğu üçün 어요 [o-yo] əlavə edilir. 먹다=먹 먹 + 어요 = 먹어요 [mo-qo-yo] – yeyirəm/ yeyirsən/ yeyir
  3. 보다 [bo-da] = görmək, izləmək, baxmaq Fel kökü 보 [bo] -nun son saiti ㅗ [o] olduğu üçün 아요 [a-yo] əlavə edilir. 보다 =보 보 + 아요 = 봐요 [bwa-yo] – görürəm/ izləyirəm/ baxıram Zamanla söylənilməsi və yazılış şəkli 봐요 formasını almışdır.
  4. 보이다 [bo-i-da] = görülmək Fel kökü 보이 [bo-i] -nin son saiti ㅣ [i] olmasına görə 어요 [o-yo] artırılır. 보이다 = 보이 보이 + 어요 = 보여요 [bo-yeo-yo] – görülür/ görünür
  5. 하다 [ha-da] = etmək Yuxarıda da qeyd etdiyimiz 하다 felinin önünə fərqli sözlər əlavə etməklə fərqli mənalarda istifadə etmək mümkündür. Lakin zaman əlavələri hər zaman 하더 felinin kökünə artırılır. 하다 [ha-da] = 하 [ha] 하 + 여요 = 하여요 [ha-yeo-yo] 하여요 zamanla 해요 [hae-yo] formasına çevrilmişdir. 해요 [hae-yo] – edərəm/ edərsən/ edər

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin